Mūsu pakalpojumi

Piedāvājam sekojošus aktuālus Izglītības pārvaldes pakalpojumus

Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītībai

Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītībai Ogres novadā notiek saskaņā ar Ogres novada pašvaldības...

Read More

Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā

Ogres novada Ogres pilsētā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs ir vienots Ogres novada ...

Read More

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licence

Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu ...

Read More

Pašvaldības atbalsts interešu izglītības īstenošanai

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.33/2021 ...

Read More

Pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu ...

Read More

Pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības apguvei privātā izglītības iestādē

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina pirmsskolas izglītības ...

Read More

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus ...

Read More

Pieteikšanās mācībām 10.klasē Ogres novada vidusskolās

Lai visiem novada skolēniem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un atvieglotu pieteikšanos izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē vispārējās vidējās izglītības programmas novirzienā ...

Read More

Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz atzinumus un iesaka vecākiem ...

Read More