Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma reģistrēšanu noteiktajā kārtībā, par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

Uzziņas par pakalpojumu +371 65030340 aija.strautina@ogresnovads.lv

Informācija par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību šeit