Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītībai Ogres novadā notiek saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.30/2021 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurā īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Bērnus reģistrēt uzņemšanai izglītības iestādēs var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība un reģistrēta deklarētā dzīvesvieta. Bērnu reģistrāciju veic bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis.

Informācija par reģistrāciju un uzņemšanas kārtību šeit