Ogres novada Ogres pilsētā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs ir vienots Ogres novada pašvaldības elektroniskais bērnu rindas reģistrs, kurā bērnus elektroniski reģistrē vecāki vai personas, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk tekstā – vecāki) vai Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālists. Par reģistru atbild Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (Ogre, Brīvības iela 11, 2.stāvā.

Ogres novada pagastu izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, bērnu reģistrāciju nodrošina šīs izglītības iestādes vadītājs.

  • Ogres novada pagastu izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, bērnu reģistrāciju nodrošina šīs izglītības iestādes vadītājs.
  • Bērnus reģistrēt uzņemšanai izglītības iestādēs var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu.
  • Bērnu, kurš nav apmeklējis izglītības iestādi līdz piecu gadu vecumam, sagatavošanai obligātās pamatizglītības ieguvei vecāki reģistrē līdz 1. aprīlim tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pieci gadi.

Informācija par reģistrāciju,procesa aprakstu un saistītiem dokumentiem šeit