Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz atzinumus un iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ievietots audžuģimenē) izglītojamajiem piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās.

Procesa apraksts,saistītie dokumenti un veidlapas šeit