Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.33/2021 “Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai” (turpmāk – noteikumi), Ogres novada privātajām izglītības iestādēm un fiziskām un juridiskām personām, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci interešu izglītības programmas (turpmāk – programmas) īstenošanai un sniedz interešu izglītības pakalpojumu Ogres novada administratīvajā teritorijā Ogres novadā deklarētiem izglītojamiem no piecu līdz divdesmit viena gada vecumam, ir iespēja pieteikties pašvaldības atbalstam.

Pašvaldības atbalsta veidi ir:

  • līdzfinansējums organizācijas darbības nodrošināšanai un attīstībai;
  • līdzfinansējums organizācijai izglītojamo mācību maksas samazināšanai;
  • pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu telpu un ārtelpu infrastruktūras objektu (turpmāk - telpas) nomas maksas atlaides interešu izglītības programmu īstenošanai;
  • atbalsta programma “Atbalsts interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem”;
  • Valsts budžeta mērķdotācijas finansējums privāto izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai.

Tiešsaistes semināra “Ogres novada pašvaldības atbalsts interešu izglītības programmu īstenošanai” ieraksts pieejams šeit .

Procesa apraksts un informācija par pakalpojuma pieprasīšanu šeit