Interešu izglītības programmu piedāvājums 2023./2024. mācību gadā

Interešu izglītības konkursi un skates 2023./2024.mācību gadā: