Sociālie pedagogi tiekās Ogres Centra pamatskolā

Rudens brīvlaikā Ogres novada pašvaldības sociālie pedagogi tiekas Ogres Centra pamatskolā, lai papildinātu zināšanas par atkarību izraisošajām vielām, kopīgi apgūtu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanas spēles un metodes un pārrunātu sociālo pedagogu darba aktualitātes. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvā nodaļas vadītāja I. Landsmane vadīja lekciju par atkarību izraisošajām vielām, to veidiem un ietekmi uz cilvēka organismu. Sociālie pedagogi tika informēti gan par atkarību izraisošo vielu lietošanas tendencēm, gan par riska faktoriem atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanai.  ESPAD 2019. gada pētījuma par atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumiem un tendencēm skolēnu vidū (SPKC, 2020) rezultāti rāda, ka tikai 7,6% Latvijas skolēnu ir pilnībā atturējušies no atkarību izraisošo vielu lietošanas, līdz ar to nozīmīgs ir darbs atkarību profilakses jomā. Lekcijas laikā sociālie pedagogi ieguva ne tikai vērtīgas zināšanas, bet arī praktiskus ieteikumus darbam, lai palīdzētu ne tikai skolēniem, bet arī vecākiem, kad ir aizdomas, ka bērns lieto atkarību izraisošas vielas.

Sociālemocionālo prasmju attīstīšana ne tikai mazina vardarbību skolās, bet arī ir viena no atkarību profilakses iespējām, tāpēc sanāksmes otrajā daļā sociāli emocionālo prasmju trenere, Ogresgala pamatskolas sociālā pedagoģe I.Gruznova vadīja nodarbību par sociālemocionālo prasmju attīstīšanu skolēniem, izmantojot Esi/ Emocionālā, sociālā intelekta centra izglītojošo sociāli emocionālo prasmju spēļu un metožu grāmatu komplektu, ko septembrī kā dāvinājumu saņēma 9 Ogres novada pašvaldības izglītības iestādes. Sociālajiem pedagogiem bija iespēja arī praktiski izmēģināt vairākas  metodes, ko vēlāk izmantot savās skolās gan individuālajās, gan grupu nodarbībās.

Sanāksmes noslēgumā sociālie pedagogi iepazinās ar Ogres Centra pamatskolu. Sociālās pedagoģes Indra Tilaka un Agnese Žaltauska ne tikai sniedza ieskatu savā izglītības iestādē, bet arī dalījās ar  praktiskiem un vērtīgiem ieteikumiem par sociālpedagoģisko darbu ar skolēniem.

Nākamā sociālo pedagogu sanāksme notiks ziemas brīvlaikā, kad viņi dosies uz Jumpravas pamatskolu, lai kopīgi papildinātu zināšanas un dalītos pieredzē, tādējādi sekmējot pieredzes un labās prakses popularizēšanu starp sociālajiem pedagogiem novada līmenī.

Iepriekšējais Noslēdzas projekts Proti un Dari