Noslēdzas projekts Proti un Dari

2016. gadā Ogres novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA), lai īstenotu Jauniešu garantijas projektu Proti un Dari Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu. Pēdējos gados atbalsts projektam tika pagarināts no gada uz gadu, taču šogad projekts ir nonācis finiša taisnē. Šī gada novembris ir pēdējais mēnesis, kad projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts jauniešiem. 30. novembrī notiks JSPA rīkota konference, kur savā pieredzē un redzējumā par projekta īstenošanu dalīsies projektā iesaistītās puses – JSPA darbinieki, projektā iesaistīto pašvaldību projektu koordinatori un vadītāji, programmas vadītāji un mentori un, protams, arī jaunieši. Arī Ogres novada Izglītības pārvaldes pārstāvji ir uzaicināti dalīties savā pieredzē un piedalīties apaļā galda diskusijā par NEET situācijā esošo jauniešu (jaunieši, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu) atbalsta sistēmas attīstību Latvijā.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros tiek sniegts individuāls atbalsts jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā, nemācās un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā, palīdzot apzināties savas intereses, saņemt piedāvātās iespējas un apgūt jaunas prasmes.

Kopš pašvaldībā tiek īstenots projekts “Proti un Dari” atbalsts sniegts vairāk kā 300 jauniešiem Ogres novadā. Priecē apziņa, ka daļai šo jauniešu tieši iesaistīšanās projekta īstenošanas pasākumos un izmantojot visas piedāvātās iespējas, bijis kā atspēriena punkts, lai apgūtu profesijas pamatus, apmeklētu profesionālus kursus un iegūtu profesionālās kvalifikācijās sertifikātus, kas palīdzējis iekļauties darba vidē. Projekts daudziem dalībniekiem palīdzējis risināt mobilitātes jautājumus, sniedzot iespēju vieglāk nokļūt līdz darbam un kļūt patstāvīgākiem. Ļoti liela daļa jauniešu projekta laikā izlēma iesaistīties izglītībā un turpināt mācības valsts vai privātajās mācību iestādēs. Jaunieši saņēmuši darba vai prakses iespējas, lai strādātu par frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem, IT darbiniekiem, lauksaimniekiem, pārdevējiem, konditoriem, keramiķiem, sporta nozares speciālistiem, auklēm, radošās industrijas darbiniekiem un citu profesiju pārstāvjiem.

Ogres novada pašvaldība un Izglītības pārvalde izsaka pateicību ilggadējiem un uzticamiem sadarbības partneriem, jo īpaši, programmas vadītājām Gunitai Bogdanovai, Ramonai Leitānei, Ilonai Reinholdei, Zaigai Matvejānei un mentorēm Luīzai Taubei, Ilzei Konovalovai, Laurai Krūmiņai un Gitai Beļinskai. Tāpat liela daļa pateicības izsakāma uzņēmumiem un privātpersonām, ar kuru atbalstu jaunieši varēja mācīties, apgūt dažādas apmācību programmas un kursus, apgūt teoriju un praksi, lai iegūtu tiesības vadīt automašīnu un lauksaimniecības tehniku. Ar projekta finansiālo atbalstu iegādāti nepieciešamie mācību materiāli, atbalstīta kultūras pasākumu apmeklēšana, sniegta iespēja ēnot darba devējus un jomas speciālistus, tāpat saņemt dažādu speciālistu atbalstu (piem.,karjeras konsultanta, psihologa, grāmatveža konsultācija, kouča sesijas u.c.).

“Proti un Dari” programmas vadītāju viedoklis:

Ramona Leitāne: “Paldies jauniešiem par drosmi uzdrīkstēties iesaistīties, lai uzlabotu savas dzīves apstākļus. Projekts “Proti un Dari” ir sniedzis lielisku iespēju iegūt papildu zināšanas un prasmes, kontaktus un pavērt ceļus savā priekšā, lai turpmāk spētu uzlabot savu pašreizējo situāciju. Man personīgi bija patiess gandarījums, kad jauniešiem, kuriem bija trūcīgas ģimenes statuss, pēc dalības projektā vairs nebija nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā pēc palīdzības, jo viņi spēja iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības un atrast darbu. Arī jaunieši ar īpašām vajadzībām spēja realizēt sevi. Daudz ir bijis šo iedvesmojošo stāstu, kas manī raisījuši īstas, neviltotas sajūtas un pārdzīvojumus! … Tie bija fantastiski 6 gadi, kopš strādāju projektā!

Zaiga Matvejāne un Ilona Reinholde: Projekta ietvaros šajā gadā, papildus Ogres novadā dzīvojošajiem jauniešiem, iesaistījām 15 jauniešus, kuri ieradās Latvijā  kara darbības Ukrainā dēļ. Jaunieši projekta ietvaros apguva dažādas jaunas prasmes – skaistumkopšanas jomā, apmeklēja mākslas studiju, mācijās angļu valodu un apguva B kategorijas autovadīšanas prasmes, ka arī, lai risinātu socializācijas problēmas, tika uzsākta aktīva sadarbība ar NVO Pestīšanas armiju, kura sniedz lielu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā. Jauniešiem no Projekta ir iespēja iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Arī jaunietis no Ukrainas Oleksii Bakuiev Projektā darbojas no 1.jūlija apgūstot autovadīšanas braukšanas prasmes un aktīvi piedalās brīvprātīgajā darbā palīdzības organizēšanā Ukrainas iedzīvotājiem.

Gunita Bogdanova: Šis projekts ir bijis ļoti būtisks atbalsts tiem jauniešiem un arī ģimenēm kopumā, kuru dzīves apstākļi konkrētā laika periodā bijuši grūtāki, izaicinošāki. Un jāmin arī otrs biežāk sastopamais gadījums, kad dzīves apstākļi kopumā ir labi, bet jaunieši nav varējuši izlemt, ko darīt pēc 9. vai 12. klases, vai ilgāku laika periodu nav spējuši atrast savām prasmēm piemērotu darbu.  Ar programmas atbalstu ir spēts palīdzēt motivēt jauniešus turpināt mācības vai apgūt kursus, kas devuši iespēju strādāt prakses vietā, noslēgt darba līgumu vai kļūt par pašnodarbinātu personu. Projekta pievienotā vērtība ir tas, ka bieži vien tiek redzēts pozitīvs rezultāts, sava padarītā darba augļi. Būt par atbalsta personu NEET jauniešiem reizēm ir izaicinoši, prasa lielu atdevi, ziedot arī savu brīvo laiku, taču neatsveramas ir izjūtas, kad kāds no maniem mentorējamiem pasaka lielu paldies par darbu, kad ģimenei parādās pamats zem kājām vai tiek manāmi uzlabots jaunieša pašvērtējums un dzīves apstākļi kopumā. Tādas dienas liek celties, strādāt un neatlaidīgi cīnīties par mūsu nākotni – jauniešiem!

Projekts “Proti un Dari!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. To īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām. Ogres novadā projekta darbību koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.

Iepriekšējais Priecē pašvaldības iestāžu rīkotās bērnu nometnes un neformālās izglītības pasākumi