Priecē pašvaldības iestāžu rīkotās bērnu nometnes un neformālās izglītības pasākumi

Ogres novada pašvaldība maijā piešķīra finansējumu pašvaldības iestādēm, lai tās vasaras un rudens periodā varētu organizēt bērnu un jauniešu nometnes un neformālās izglītības pasākumus. Atbildīgā pašvaldības iestāde par konkursa procesa nodrošināšanu un projekta koordinēšanu ir Ogres novada Izglītības pārvalde. Kopumā Izglītības pārvaldē tika saņemts 31 pieteikums, kuru kopējā summa bija divas reizes lielāka nekā paredzētais pašvaldības atbalsts.

Ogres novada Izglītības pārvalde novēro, ka ar katru gadu interese no pašvaldības iestādēm par šo konkursu palielinās. Lai arī esošā budžeta ietvaros nevar atbalstīt visus pretendentus, tomēr līdz ar lielāku konkurenci, pieteikumi kļūst arī kvalitatīvāki. Lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus, katru gadu tiek iecelta speciāla iesniegto pieteikumu vērtēšanas komisija, kura izvērtē  katru pieteikumu, lai novadā tiktu īstenoti kvalitatīvi neformālās izglītības pasākumi bērniem un jauniešiem.  Katrs saņemtais pieteikums tiek vērtēts pēc noteiktiem kritērijiem un piešķirti atbilstoši punkti. Vislielāko punktu skaitu saņēma iestāžu pieteikumi, kuros pretendenti bija kārtīgi iepazinušies ar konkursa nolikumu, izplānojuši aktivitāšu plānu un tam atbilstošu tāmi, kā arī pieteikuma aprakstā skaidri nodefinējuši nometnes vai pasākuma sasniedzamo mērķi un snieguši plašu plānoto norišu aprakstu un to pamatojumu.

Visas konkursa rezultātā atbalstītās bērnu un jauniešu nometnes jau ir noritējušas.  Visvairāk tās tika organizētas vasaras periodā – jūlija un augusta mēnešos. Nometnes notika gan Lēdmanē, Tīnūžos, Ķegumā, gan Ķeipenē, Madlienā un Lielvārdē. Notika gan sporta nometnes, gan mazo dāmu nometne, gan latviskās dzīvesziņas iepazīšanas nometne, gan arī apgūtas caurviju prasmes. Paralēli konkrētās nometnes tematikas apgūšanai tika apmeklēti arī novada saimniecību mini zoo, dažādas dabas takas un apskates objekti, iepazīti haskiju suņi. Bērni un jaunieši ir devušies uz jūru, apmeklējuši uzņēmumus, kuros cep picas un piparkūkas, guvuši pieredzi, kā strādāt ar mālu, šaut ar loku, stāvēt uz SUP dēļa un piedzīvojuši daudz citu interesantu aktivitāšu. Arī rudenī turpināsies vai tiks plānoti neformālās izglītības pasākumi, tomēr lielākā daļa no tiem ir noslēgušies.

Neformālās izglītības nozīme ir svarīga, jo ļauj bērniem un jauniešiem pieredzēt aktivitātes un procesus, kuriem ir nozīmīga loma mūsu ikdienas dzīvē, kā arī sniedz padziļinātu izpratni par ikvienam no mums svarīgiem jautājumiem. Piemēram, novada bērni un arī pieaugušie ir informēti par drošības nozīmi un dažādām bīstamām situācijām, kuras var piedzīvot, lai zinātu, kā rīkoties nestandarta situācijās. Bērni petterapijas nodarbībās ir ieguvuši atšķirīgu lasītprasmes un lasītprieka pieredzi, iepazinuši veselīga dzīvesveida pamatus, runājuši par ekoloģiju un cilvēku ietekmi uz to, piedalījušies runas meistarklasē, gatavojuši strazdu būrīšus, darinājuši skaistas prievītes bez stellēm. Jaunieši ir apguvuši dažādu sporta veidu pamatus un piedalījušies diskusijās par sev nozīmīgiem tematiem. Šogad neformālie pasākumi atbalstīti Ogrē, Ogresgalā, Lauberē, Madlienā, Tīnūžos, Ķeipenē, Lielvārdē, Lēdmanē un Ķegumā.

Ogres novada Izglītības pārvalde pateicas pašvaldības iestādēm par aktivitāti projekta konkursā, atzinīgi novērtējam ieguldīto darbu, ko rīkotāji paveikuši gan nometņu, gan neformālās izglītības pasākumu īstenošanā un ceram uz atsaucību arī nākošajā gadā.

Autors: Ogres novada Izglītības pārvalde

Iepriekšējais Pašvaldība godina “Ogres novada Gada pedagogs 2023” laureātus un ilggadējos pedagogus