Pieredzes apmaiņas seminārs ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi

11. aprīlī Ogres Valsts ģimnāzijā notika pieredzes apmaiņas seminārs, kurā Ogres novada Izglītības pārvalde uzņēma Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi un izglītības iestāžu vadītājus. Semināru Jēkabpils novada Izglītības pārvalde un izglītības iestāžu vadītāji sāka ar Ogres Valsts ģimnāzijas apskati. Semināra turpinājumā Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs I.Grigorjevs kopā ar Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku G. Sīviņu prezentēja Ogres novada izglītības ekosistēmu. Ogres novada Izglītības pārvaldes darbinieki prezentēja gan pirmsskolas izglītības, gan vispārējās un profesionālās un interešu izglītības aktualitātes. Semināra dalībnieki iesaistījās diskusijās un uzdeva jautājumus, lai labāk izprastu Ogres novada īstenoto pieeju un izmantotās metodes izglītības jomas pārvaldībai. Seminārs bija vērtīgs, lai apkopotu padarīto un ieklausītos katras Izglītības pārvaldes nodaļas līdzšinējā veikumā. Ogres novada Izglītības pārvalde 2024. gada 9. jūlijā svinēs savu trešo pastāvēšanas gadadienu jaunā Ogres novada ietvaros. Šajā laikā pilnveidojusies un attīstījusies gan Izglītības pārvalde, gan tās veikums sadarbībā ar 39 pašvaldības un 5 privātajām izglītības iestādēm Ogres novadā.

Iepriekšējais Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu vizīte Ogresgala pamatskolā