Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.68/2022 “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu Ogres novadā projektu konkursa nolikums” pieņemšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 31.maija rīkojumu Nr.392 “Par apropriācijas pārdali” (prot.Nr.29 39§), lai nodrošinātu nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijas nometņu organizēšanu vasaras periodā, ir sniegts atbalsts 613 180 euro apmērā. Projektu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īsteno Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – Centrs) pašvaldības skolēnu vasaras brīvlaikā līdz 2022.gada 31.augustam.
Finansējums nometnēm tiek piešķirts uz līguma pamata starp Centru un pašvaldību. Atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā tika piešķirts atbilstoši Ukrainas bērnu un jauniešu skaitam pašvaldībā, pieaicinot attiecīgo pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu skaitu. Ogres novada pašvaldībai programmas īstenošanai piešķirti 14 643 euro.

Iepriekšējais Noslēdzies konkurss uzņemšanai Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs