Noslēdzies konkurss uzņemšanai Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs

Ogres novada Izglītības pārvalde ir izvērtējusi elektroniski reģistrētos izglītījamo pieteikumus mācībām vispārējo vidējo izglītības iestāžu 10.klasēs.
Kopā reģistrēts 361 pieteikums.


Izvērtējot  izglītījamo pieteikumus, atbilstoši reģistrēšanās un uzņemšanas kārtībai, vietas mācībām Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs  tika piešķirtas 291 izglītojamajam.

Lūdzam līdz šī gada 15.jūlijam pretendentu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem izglītības iestādes noteiktajā kārtībā iesniegt direktoram adresētu iesniegumu par uzņemšanu 10.klasē.
Ja noteiktajā termiņā iesniegums par uzņemšanu 10.klasē nav iesniegts, pretendents zaudē piešķirto vietu un izglītības iestāde uzņem nākamo atbilstošo pretendentu.

Aicinām pretendentu, kuriem netika piešķirta vieta kādā no izglītības iestādēm, vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem līdz šī gada 15.jūlijam vēlamās izglītības iestādes noteiktajā kārtībā iesniegt direktoram adresētu iesniegumu par iespēju uzņemt pretendentu 10.klasē.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt 65047794

Iepriekšējais Vidējo izglītību Ogres novadā izvēlas rekordliels skolēnu skaits