Vidējo izglītību Ogres novadā izvēlas rekordliels skolēnu skaits

21. jūnijā noslēdzās vienotā izglītojamo reģistrēšanās uzņemšanai Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Mācībām Ogres novada vidusskolu un ģimnāzijas 10. klasēs pieteicies rekordliels 9. klašu absolventu skaits – 365 skolēni. Līdz 1. jūlijam Ogres novada Izglītības pārvalde veido katrā izglītības iestādē uzņemamo skolēnu sarakstu, kas tiks publicēts novada interneta mājas lapā.  

Rekordliela Ikšķiles un Ogres skolēnu aktivitāte

Sevišķi aktīvi, reģistrējoties uzņemšanai novada vidusskolās un ģimnāzijā, bija Ogres un Ikšķiles 9. klašu absolventi. No Ikšķiles vidusskolas mācībām novada vidusskolās un ģimnāzijā reģistrējušies 55 devīto klašu skolēni jeb 56% no 9. klašu absolventu kopskaita. No 2019. līdz 2021. gadam šādu Ikšķiles vidusskolas 9. klašu skolēnu īpatsvars bija 34%. No Ogres 1. vidusskolas mācībām novada vidusskolās un ģimnāzijā reģistrējušies 64 devīto klašu skolēni jeb 52% no 9. klašu absolventu kopskaita. No 2019. līdz 2021. gadam šādu Ogres 1. vidusskolas 9. klašu skolēnu īpatsvars bija 36%.
No Ogres Valsts ģimnāzijas mācībām novada vidusskolās un ģimnāzijā reģistrējušies 86 devīto klašu skolēni jeb 71% no 9. klašu absolventu kopskaita. No 2019. līdz 2021. gadam šādu Ogres Valsts ģimnāzijas 9. klašu skolēnu īpatsvars bija 52%.

Jaunogres vidusskolas 9. klašu absolventu izvēles bijušas citādākas. No Jaunogres vidusskolas mācībām novada vidusskolās un ģimnāzijā reģistrējies 21 devīto klašu skolēns jeb 33% no 9. klašu absolventu kopskaita. No 2019. līdz 2021. gadam šādu Jaunogres vidusskolas 9. klašu skolēnu īpatsvars bija 61%. Jāņem vērā, ka skolēnu skaits, kuri uzsāks skolas gaitas novada vidusskolās un ģimnāzijā būs mazāks nekā elektroniskajā reģistrācijā pieteikto skolēnu skaits, jo daļa piereģistrēto skolēnu tomēr izvēlēsies mācības profesionālajā izglītībā vai vispārējā vidējā izglītībā ārpus novada robežām.
   
Informācija par uzņemšanas rezultātiem ne vēlāk kā 1. jūlijā
Šobrīd Ogres novada Izglītības pārvaldes speciālisti apstrādā saņemtos pieteikumus – veic atbilžu par skolēnu motivāciju novērtēšanu un katra pretendenta iegūto punktu aprēķinu.
Ne vēlāk kā 1. jūlijā izglītības pārvalde Ogres novada mājas lapā publicēs katrā izglītības iestādē un novirzienā uzņemto skolēnu sarakstu kodētā veidā.
Izglītības pārvalde arī nosūtīs informatīvas elektroniskā pasta vēstules katram pretendentam uz elektroniskās pieteikšanās anketā norādīto e-pasta adresi. 

Iesniegums par uzņemšanu jāiesniedz skolā no 1. līdz 15. jūlijam
No 1. jūlija līdz 15. jūlijam Ogres novada vidusskolas pieņems iesniegumus par skolēna uzņemšanu 10. klasē. Informācija par iesniegumu pieņemšanas kārtību tiks publicēta katras vidusskolas un ģimnāzijas interneta mājas lapā. Ja ģimene iesniegumu neiesniedz līdz 15. jūlijam, izglītības iestādei ir tiesības mācībām 10. klasē aicināt nākamo – gaidīšanas sarakstā esošo – skolēnu. Tādēļ ļoti nozīmīgi iesniegumu par jaunieša uzņemšanu 10. klasē iesniegt līdz 15. jūlijam.

Iepriekšējais Par vasaras nometnēm Ogres novadā