Par vasaras nometnēm Ogres novadā

Ogres novada Izglītības pārvaldes darbinieki regulāri saņem vecāku jautājumus par to, kādas vasaras nometnes tiek organizētas Ogres novadā.

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, Profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodaļas vadītāja Ieva Švēde informē, ka visa aktuālā informācija par reģistrētajām nometnēm Ogres novadā ir atrodama Valsts izglītības satura centra koordinētajā interneta vietnē www.nometnes.gov.lv. Tajā apkopota informācija gan par pašvaldības, gan privātā sektora organizētām nometnēm.

Šobrīd Ogres novadā reģistrētas 18 vasaras nometnes, jaunieši var piedalīties basketbola, handbola, orientēšanās, dažādu radošu aktivitāšu un piedzīvojumu nometnēs. Interneta vietnē pie katras nometnes apraksta norādīts arī organizētājs, līdz ar ko jautājumu gadījumā ir ērti sazināties ar nometņu vadītajiem.  

Paredzams, ka nometņu skaits vēl tiks papildināts. 

Iepriekšējais Piešķirtas vietas novada pirmsskolās