Ogres Valsts ģimnāzija gatavojas nākamajam mācību gadam

Ogres Valsts ģimnāzija uzsākusi ceļu, lai nākamajos divos gados kļūtu par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Lai nodrošinātu augstu mācību kvalitāti un piedāvātu iespējas katram novada jaunietim, radīti jauni vidējās izglītības novirzieni un piesaistīti pedagogi, kas spēj saskatīt un attīstīt katra jaunieša talantus. Arī turpmāk ģimnāzijas skolēni gūs panākumus novada, valsts un starptautiskā līmenī.

Ogres Valsts ģimnāziju turpinās vadīt tās līdzšinējā direktore Inna Zeņkeviča. Direktore par savām prioritātēm nākamajam mācību gadam izvirzījusi mācību procesa kvalitāti un nepārtrauktību: “Gatavojoties nākamajam mācību gadam, esam apzinājuši un jau tagad strādājam pie vairākiem izaicinājumiem – paplašinām mūsu pedagogu saimi ar kolēģiem no Ogres 1. vidusskolas, Ogres Mūzikas un mākslas skolas un stiprinām sadarbību ar uzņēmējiem un organizācijām, lai piedāvātu jauniešiem ilgtspējīgas, pieredzē balstītas zināšanas un prasmes. Pārcelšanās uz jaunajām mācību telpām Gunāra Astras ielā plānota ziemā, bet rudenī mācības tiks organizētas divās ēkās – Ogres Valsts ģimnāzijā un Ogres 1. vidusskolā. Gādāsim, lai darbs divās ēkās būtiski netraucētu mācību procesu.”

2022./23. mācību gadā Ogres Valsts ģimnāzijā plānotas sešas desmitās klases, bet lielāka pieprasījuma gadījumā iespējama līdz pat astoņu klašu izveide. Elektroniskā reģistrācija uzņemšanai Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs novada interneta vietnē www.ogresnovads.lv sākās 2022. gada 1. maijā un turpināsies līdz 20. jūnijam. Jau šobrīd mācībām ģimnāzijā pieteikušies skolēni trīs klašu izveidei.

Visbiežāk jaunieši kā galveno motivāciju mācīties tieši šajā skolā min piemērotu izglītības programmas novirzienu piedāvājumu, pozitīvās vienaudžu atsauksmes par pedagogiem un iespēju turpināt mācības Ogrē ar tās plašajām iespējām jaunieša attīstībai un labsajūtai.

Ogres Valsts ģimnāzija nākamo divu gadu laikā kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Skolā mācīsies tikai 10. – 12. klašu skolēni. Ģimnāzija piedāvā izglītoties vienā no četriem novirzieniem – “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un “Dabaszinātnes”.

Ogres Valsts ģimnāzija definējusi skolas misiju: “Ogres Valsts ģimnāzija ir novada vispārējās izglītības centrs, kurā skolēns kļūst par atbildīgu pārmaiņu virzītāju un apzinās savu lomu sabiedrības un apkārtējās vides veidošanā.”

Ģimnāzijas kolektīvs arī noteicis skolas vīziju: “Ilgtspējīga izglītība, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.”

Skolas vērtības ietvertas trīs vārdos – (paš)iniciatīva, inteliģence un atbildība. Uzsākot mācības Ogres Valsts ģimnāzijā, tās virza skolotājs un vecāki – pieņemot lēmumus, atbalstot izaugsmi un esot līdzās izvēlētajā ceļā. Mācību procesa laikā un kļūstot par absolventu, skolas vērtības ir izkopis katrs skolēns, lai nestu labos vārdus un darbus tālāk – pilsētas, sabiedrības vai valsts labā.

Ogres Valsts ģimnāzija meklē kvalificētus  fizikas, programmēšanas, dizaina un tehnoloģiju pedagogus, kuri  nodrošinātu augstu izglītības kvalitāti. Šos speciālistus sagaida konkurētspējīgs atalgojums, lieliska darba vide, atbildīgi, inteliģenti un iniciatīvas bagāti kolēģi.

Iepriekšējais Reģistrēšanās uzņemšanai 10. klasē!