Reģistrēšanās uzņemšanai 10. klasē!

  • Lai visiem novada skolēniem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un atvieglotu pieteikšanos izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē vispārējās vidējās izglītības programmas novirzienā, ir izstrādāta kārtība vienotai izglītojamo reģistrēšanai uzņemšanai un uzņemšanai 10. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādēs.
  • Reģistrācijas pieteikuma aizpilde jāveic vienā reizē. Lai iepazītos ar reģistrācijas pieteikuma jautājumiem, aicinām tos apskatīt pirms pieteikuma aizpildes
  • Aizpildot pieteikumu, svarīgi precīzi norādīt visu prasīto informāciju! Pieteikumā prasītais pretendenta pamatojums par savu motivāciju mācīties izvēlētajā pašvaldības izglītības iestādē un programmas novirzienā ir viens no vienotajiem uzņemšanas kritērijiem un sastāda 10% no kopējā vērtējuma.
  • Iesniedzot aizpildīto pieteikumu (nospiežot pogu Reģistrēt), parādīsies informācija, ka pieteikums ir reģistrēts Ogres novada pašvaldības datu bāzē un pieteikuma iesniedzējs uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi saņems pieteikuma reģistrācijas numuru.Šo informāciju (numuru) ieteicams saglabāt, izdrukāt vai pierakstīt, jo pēc tā varēs sekot informācijai par konkursa rezultātiem.
  • Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, tad no 2022. gada 1. maija Ogres novada Izglītības pārvalde nodrošina konsultācijas, sazinoties pa tālruni +371 29412754, vai izmantojot e-pastu: izglitiba@ogresnovads.lv.
  • Lai pieņemtu izsvērtu lēmumu par vidējās izglītības izvēli un citām jauniešu iespējām Ogres novadā, aicinām iepazīties ar brošūru “Vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības, neformālās un interešu izglītības piedāvājums Ogres novadā”.

Izglītības pārvaldes speciālisti sadarbībā ar pedagogiem izveidojuši īpašu tabulu, kurā katram studiju virzienam piekārtoti vidusskolas programmas novirzieni. Tabula pieejama šajā saitē. Ja skolēns domā, ka nākotnē varētu studēt arhitektūru, tad tabulā redzams, kuras vidusskolas programmas ir vairāk piemērotas šī mērķa sasniegšanai. Šis ir vēl viens rīks izsvērtāka lēmuma pieņemšanai.

AIZPILDĪT REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMU

Reģistrācijas pieteikuma aizpilde jāveic vienā reizē.