Ogres novads lepojas ar skolēnu sasniegumiem valsts līmenī

21. maija pēcpusdienā Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē svētku pasākumā pulcējās Ogres novada valsts posma mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki un laureāti, zinātniski pētniecisko darbu konkursa valsts posma dalībnieki, Latvijas skolēnu 77. spartakiādes godalgoto vietu ieguvēji un viņu pedagogi.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš savā uzrunā izteica prieku un lepnumu par katra Ogres novada skolēna sasniegumiem gan mācībās, gan sportā. Pasākuma viesus atjautīgā, humorpilnā un pozitīvu emociju virpulī ierāva iluzionists Edžus.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs uzsvēra, ka ar katru mācību gadu to skolēnu skaits, kuriem ir tas gods piedalīties valsts mācību priekšmetu olimpiādes 3. posmā, aug, līdz ar to arī laureātu godināšanas pasākums kļūst arvien daudzskaitlīgāks.

Ogres novada Izglītības pārvalde šogad ir atbalstījusi skolēnu dalību visās Valsts Izglītības satura centra organizētajās olimpiādēs. Dažādās mācību jomās un vecuma grupās šogad notika vairāk kā 20 mācību priekšmetu olimpiādes. Valsts 3. posma olimpiādēs Ogres novada godu aizstāvēja 61 skolēns, 14 no viņiem gūstot augstus sasniegumus – četras atzinības, četrus 3. pakāpes diplomus, piecus 2. pakāpes diplomus un vienu 1. pakāpes diplomu. Zinātniski pētniecisko darbu konkursa valsts 3. posmā Ogres novadu pārstāvēja 5 skolēni, iegūstot gan 2. pakāpes, gan 3. pakāpes diplomus. 

Ogres novada sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga savā runā akcentēja, ka lepojas ar Ogres novada sportistu sniegumu Latvijas skolēnu 77. spartakiādē un novēlēja skolēniem arī turpmāk gūt panākumus gan mācībās, gan sportā, uzturot veselīgu dzīvesveidu un aktivitātes ikdienā. Šajā mācību gadā daudz sportisku panākumu skolēniem pārstāvot Ogres Valsts ģimnāziju, Madlienas vidusskolu, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu un Ķeguma vidusskolu.

Katrs skolēns ar aplausiem un ovācijām tika sagaidīts uz skatuves, skolotājiem tika pasniegta pateicība par talantīgo skolēnu motivēšanu un sagatavošanu aizvien augstāku mērķu sasniegšanai. Pasākumā piedalījās arī skolu direktori, ar ziediem sveicot savas skolas pedagogus un pievienojoties uz kopīgu foto.

Pēc svinīgās daļas skolēni kopā ar pedagogiem baudīja svētku kūku.

Paldies skolēniem, pedagogiem un viesiem par kopā būšanu! 

Paldies Ogres novada pašvaldībai par atbalstu!

Paldies Ogres novada Kultūras centram par laipno uzņemšanu!

Paldies Lielvārdes foto pulciņa dalībniekiem par pasākuma foto mirkļiem!

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde

Iepriekšējais Suntažos tiekas novada bērnu un jauniešu muzikālie kolektīvi