Suntažos tiekas novada bērnu un jauniešu muzikālie kolektīvi

Suntaži – ideāla vieta, lai uzņemtu pie sevis 600 Ogres novada izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu muzikālo kolektīvu dalībniekus pasākumā “Sadziedāsim Suntažos!”

24. maija rīta cēliens sākās ar Suntažu pils apkārtnes un vēsturisko vietu iepazīšanu, radošā, sportiskā un izglītojošā veidā pildot dažādus uzdevumus. Muzeja vadītāja Ilze Ludāne kopā ar aktīvajiem skolēniem un skolotājiem piedāvāja 15 dažādas pieturas, kas deva iespēju kolektīviem saliedēties un uzzināt ko jaunu par Suntažiem.

Plkst. 16:00 galvenais dienas notikums – svētku koncerts.18 Ogres novada bērnu un jauniešu kori, 4 vokālie ansambļi un solisti – mazo mūzikas kolektīvu konkursa un konkursa “Balsis” laureāti priecēja skatītājus ar daudzveidīgu repertuāru Ata Ieviņa mūzikas grupas pavadījumā. Virsdiriģentu godā arī Suntažu vidusskolas 2 koru diriģente Inita Andževa. Koncerta kulminācija – visu pasākuma dalībnieku kopkoris ar Renāra Kaupera dziesmu “Par mezgliem”.

Svētku noslēgumā diskotēka un dažādas aktivitātes – lielās spēles, radošās darbnīcas Ineses Biržas, Inetas Donskas un Lindas Jēkabsones vadībā, lielo burbuļu jautrību koordinēja Elita Kārkliņa, interesenti varēja iemēģināt roku loku šaušanā kopā ar loku šaušanas instruktoru Tomu Ābeli.

Paldies pasākuma organizatoriem – Ogres novada Izglītības pārvaldei, Ogres novada interešu izglītības mūzikas jomas metodiķei Gunitai Bičulei, Suntažu vidusskolas ārpus stundu darba organizatorei Guntai Būmeistarei, Suntažu kultūras nama vadītājai Kristīnei Norkusai. Šie svētki nebūtu iespējami bez katra iesaistītā līdzdalības. Īpašs paldies Suntažu vidusskolas un Suntažu kultūras nama kolektīviem par viesmīlību un ieguldīto darbu svētku dalībnieku uzņemšanā. Suntažos prot radīt svētkus!

Foto: Andris Linde

Iepriekšējais Noslēgusies Ogres novada Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaude-skate