Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu iepazīšanās vizīte Tīnūžu sākumskolā

Viena no Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķu darba prioritātēm šajā mācību gadā ir doties iepazīšanās vizītēs uz Ogres novada izglītības iestādēm, lai veicinātu sadarbību.

Pirmā šāda tipa vizīte notika 3.novembrī, kad Tīnūžu sākumskolas kolektīvs uzņēma metodiķu komandu.

Direktore Zane Āboliņa un direktora vietniece Oksana Grimaļuka-Nazarova iepazīstināja metodiķus ar informāciju par skolu: skolas vēsturi, vīziju, galvenajiem pedagoģiskajiem uzdevumiem un prioritātēm, plānotiem attīstības virzieniem, piedāvātām izglītības programmām un ārpusstundu darbu, atbalsta komandas darbu, tradicionālajiem pasākumiem, dalību projektos, mūsdienīgu organizācijas procesu, pieejamām informācijas tehnoloģijām un izmantojamām mācīšanās platformām, mācību metožu daudzveidību, darbinieku motivēšanas pasākumiem u.c.

Metodiķiem bija iespēja vērot rotaļnodarbības pirmsskolā un mācību stundas skolā. Pēc stundu vērošanas metodiķi sniedza konstruktīvu atgriezenisko saiti pedagogiem.

Nelielā ekskursijā pa skolas ēku un “Muižiņu” (Tīnūžu sākumskola darbojas 2 ēkās), metodiķi varēja apskatīt labiekārtotas telpas un kabinetus, mūsdienīgu aprīkojumu, smelties idejas telpu iekārtošanai un dekorēšanai.

Ceļā no “Muižiņas” iegriezāmies kultūras mantojuma centā “Tīnūžu muižā”, kur vadītājs Kaspars Špēlis ļoti interesanti un aizraujoši stāstīja par ekspozīciju un centra apmeklēšanas iespējām skolēniem, ģimenēm.

Tālāk ceļš veda uz Tīnūžu Tautas namu, ko Tīnūžu sākumskolas kolektīvs jokojot sauc par “savu privāto aktu zāli”, jo skolā tādas fiziski nav. Visi lielie skolas pasākumi notiek Tīnūžu Tautas namā. Tīnūžu sākumskola izsaka lielu pateicību vadītājai Valdai Kuršai par izcilu sadarbību! Tautas namā aplūkojām lietišķās mākslas studijas “Tīna” lielo lakatu un mazo lellīšu izstādi.

Vizītes noslēgumā visi sēdāmies pie “apaļā galda”, lai dalītos ar pārdomām par redzēto un dzirdēto, izteiktu komentārus un ieteikumus darba uzlabošanai. Labākais kompliments, ko vakar sadzirdējām no vairākiem metodiķiem, skanēja šādi: “Es ļoti gribētu, lai mani bērni vai mazbērni mācītos šajā skolā”!

Paldies visiem par vērtīgo pieredzi!

Iepriekšējais Ogres novada pedagogi gūst jaunas zināšanas konferencē “Vairāk kā stunda…”