Noslēgusies 1./2. – 4. klašu un jaukto koru skate

Ogres Kultūras centrā 9. aprīlī norisinājās Ogres novada izglītības iestāžu 1./2. – 4. klašu un jaukto koru skate,  kurā piedalījās dziedātāji  no Birzgales, Ikšķiles, Jumpravas, Ķeguma, Ogres, Ogresgala un Suntažu izglītības iestādēm.

1./2. – 4. klašu kori gatavojas Ogres novada pasākumam “Sadziedāsim Suntažos”, kas norisināsies 24. maijā Suntažu estrādē, tāpēc visi kolektīvi bez izvēles dziesmām izpildīja arī festivāla kopdziesmas. Jauktie kori, gatavojoties XIII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, izpildīja svētku repertuāru.

Koru sniegumu vērtēja Inga Blumfelde – mūzikas skolotāja, Ogres novada Izglītības pārvaldes Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas izglītības metodiķe, Ilona Plūme – Rīgas 49. vidusskolas 4. – 9. klašu kora un vidusskolas jauktā kora diriģente, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste koru mūzikas jomā un Toms Kazimirisaņecs – Rīgas Lietuviešu vidusskolas mūzikas skolotājs, 5. – 12. klašu kora diriģents un Rīgas vokālās grupas “Cantabile” mākslinieciskais vadītājs.

1./2.- 4. klašu grupā Augstākās pakāpes diplomus ieguva Ikšķiles vidusskolas 2. – 4. klašu koris “Puķuzirnis”  (diriģente Sarmīte Viļuma), Suntažu vidusskolas 1. – 4. klašu koris (diriģente Inita Andževa) un Ogres Centra pamatskolas 2. – 4. klašu koris (diriģente Laila Daudziņa).

Augstākās pakāpes diplomu jaukto koru grupā izcīnīja abi jauktie kori – Ogres Valsts ģimnāzijas jauktais koris (diriģente Gunita Bičule) un Ogres tehnikuma jauktais koris (diriģents Reinis Grīnhofs). Gatavojoties XIII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, abi kori tika izvirzīti uz 2. kārtu.

Paldies Ogres novada Kultūras centra darbiniekiem par brīnišķīgo uzņemšanu!
Paldies SIA Fazer Latvija par atbalstu un dāvāto spēku, ko dod maize!

Informāciju sagatavoja Ogres novada interešu izglītības mūzikas jomas metodiķe Gunita Bičule

Iepriekšējais Pieredzes apmaiņas seminārs ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi