Noslēdzies Piedaugavas novadu stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”

23.novembrī Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā norisinājās Piedaugavas novadu stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”. Uz konkursu bija ieradušies stāstnieki no Birzgales pamatskolas, Lēdmanes pamatskolas, Jumpravas pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Ogres Centra pamatskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, Pļaviņu vidusskolas, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas, Baldones vidusskolas un Allažu Tautas nama. Pavisam kopā konkursā piedalījās 30 skolēni, kas bija sagatavojuši priekšnesumam pasakas, anekdotes, atgadījumus no dzīves, ātrrunas. Konkursa dalībniekus ar savu priekšnesumu priecēja Lielvārdes pamatskolas ansamblis “Taurenīši (skolotāja Inga Blumfelde).

Stāstnieku konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja Piedaugavas novada folkloras kopu koordinatore Inguna Žogota, Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos Anita Sārna, Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras, folkloras pulciņa skolotāja Iveta Bite, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja vadītāja Anita Streile un Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēkas “Lāčplēsis” vadītāja Dace Vecziediņa.

Piedaugavas novada stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” skolēni saņēma I un II pakāpes diplomus. I pakāpes diplomu un Dižās stāstnieces titulu ieguva Elza Pastare no Allažu tautas nama folkloras kopas, meitene konkursa finālā Rīgā cīnīsies “Ķēniņu cīņās”.

I pakāpes diplomu un Lielā/ās stāstnieka/ces titulu ieguva Rūdolfs Babris (Aizkraukles novada vidusskola), Kristofers Pasatovs (Ogres Centra pamatskola), Marija Freimane (Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola), Amanda Jankovska (Lielvārdes pamatskola), Katrīna Leščinska (Lielvārdes pamatskola), Kristofers Kalniņš (Pļaviņu vidusskola), Kaiva Annika Avotiņa (Pļaviņu vidusskola), Matīss Strēlnieks (Lēdmanes pamatskola), kuri 3. decembrī piedalīsies konkursa ”Teci, teci, valodiņa” finālā, Rīgā. Veiksmi stāstniekiem konkursā!

Paldies skolotājiem, kas palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursam! Paldies vecākiem par atbalstu un līdzjušanu!

Informāciju sagatavoja

Lielvārdes pamatskolas skolotāja Iveta Bite

 

 

Iepriekšējais Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu iepazīšanās vizīte Tīnūžu sākumskolā