Noslēdzies konkurss “ANEKDOŠU VIRPULIS 2024”

2024. gada 20. martā Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā notika Piedaugavas novada stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis 2024”. Uz konkursu bija ieradušies skolēni no Lielvārdes pamatskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Birzgales pamatskolas, Ikšķiles vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas.

Stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis” piedalījās 26 skolēni, tika izstāstītas 348 anekdotes.

Smīdinātāju vērtētāja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotāja Sarmīte Štekele atzina: “Manuprāt, konkurss noritēja ļoti pozitīvā gaisotnē. Saka, ka smiekli rada C vitamīnu, tad mēs to šodien saņēmām lielā devā. Tas dos mundrumu visai atlikušai nedēļai. Paldies dziedātājai un stāstniecei, kuras bagātināja pasākumu.”

Vērtētāja Lielvārdes pamatskolas skolotāja Ingūna Kaniņa teica:” Lielvārdē atkal skanēja Liels vārds. Teicēji – anekdošu konkursa dalībnieki. Daudz jaunu, smieklīgu, tiešām asprātīgu anekdošu. Tā, ka jāsmejas līdz asarām, un neatkārtojās, nē, tomēr 3 atkārtojās. Bērni – atraktīvi, gatavojušies, izteiksmīgi, anekdotes vecumam atbilstošas.”

7 smīdinātāji 1. aprīlī Smieklu dienā brauks uz Latviešu Biedrības namu Rīgā piedalīties stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis”. Šie skolēni ir ieguvuši Dižā/ās smīdinātāja/as titulu, I pakāpes diplomu – Līna Tūtāne (Lielvārdes pamatskola), Einārs Laukazīle (Aizkraukles novada vidusskola), Madara Kokina (Birzgales pamatskola), Krišjānis Paura-Ozoliņš (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Olafs Logins (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Toms Židovs (Aizkraukles novada vidusskola), Leo Tūtāns (Lielvārdes pamatskola).

Paldies skolēniem par atraktīvo stāstījumu! Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas skolotāja Iveta Bite
Foto Ingūna Kaniņa

Iepriekšējais Jumpravas pirmsskolēni viesojas Tehniskās jaunrades telpā