Jumpravas pirmsskolēni viesojas Tehniskās jaunrades telpā

2024.gada 12. martā Ogres Tehniskās jaunrades telpā viesojās Jumpravas pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Ežuki” audzēkņi un 4 pedagogi, lai aktīvi un radoši darbotos. Bērniem šajā dienā piedāvājām 2 radošās darbnīcas programmēšanā un LEGO konstruēšanā. Programmēšanā ar robotbitēm bērni veidoja programmas, kas ļāva tām nokļūt pie kāda no 33 alfabēta burtiem. Izveidojot kodu visiem 5 burtiem, bērni varēja izlasīt kāda dzīvnieka nosaukumu, kas bija “paslēpies” zem tā. Pēc aktīvas darbošanās visi kopā izkustējās, veicot ritmizētu kustību algoritmu. Lai veicinātu loģisko un algoritmisko domāšanu, viņi veica “pūcīšu” uzdevumu. Tajā pēc noteikta bultiņu virziena pūcei bija jānokļūst savā meža mājiņā. Bērniem tas likās aizraujoši. LEGO konstruēšanas darbnīcā bērni konstruēja radošo darbu, izmantojot Lego spēļu rata nosacījumus. Prieks, ka pēc nodarbībām, kurās bija jādomā, jāprogrammē, jākonstruē, bija redzams smaids viņu sejās. Paldies kolēģei Ilzei par LEGO radošo darbnīcu!
Paldies skolotājai Inesei Kristapurei, kas apmeklēja Ogres Tehniskās jaurnades telpu jau otrreiz un atveda to parādīt arī saviem audzēkņiem, kuri izteica pateicību par jauko dienu un teica, ka labprāt atgrieztos vēl.

Anete Lasmane,interešu izglītības metodiķe
Tehniskās jaunrades jomā

Iepriekšējais Ogres novada skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta (2.posms) Ogres Centrālajā bibliotēkā