Veiksmīgi noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Saules ritmi” 1. kārta

Veiksmīgi noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Saules ritmi” 1. kārta. Konkursa darbus vērtēja profesionāla žūrijas komisija – māksliniece Māra Mārtiņjāne – Kaše, grāmatu ilustratore Zane Raičenoka – Raišonoka, Ogres novada interešu izglītības vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe  Simona Iranoviča.

Kopumā uz konkursa 1. kārtu bija iesniegti 95 darbi, kuru tapšanā piedalījās 120 bērni un jaunieši no novada izglītības iestādēm. Katrs darbs bija ar savu domu, stāstu, konceptu. Tie bija krāšņi un koši, sākot ar dažādiem zīmējumiem un gleznojumiem, līdz pat vainadziņiem, galda lampai un citiem radošiem, interesantiem risinājumiem. Ļoti daudzos darbos varēja saskatīt, cik sirsnīgi un rūpīgi tie ir veikti, cik liels darba apjoms tajos ieguldīts. Uz konkursa 2. kārtu Pierīgas reģionā tika izvirzīti 30 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi.

Vēlamies pateikties izglītības iestādēm un viņu pedagogiem par dalību konkursā – Birzgales pamatskolai, Taurupes pamatskolai, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolai, Suntažu vidusskolai, Ķeguma vidusskolai, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai, Ogres 1. vidusskolai, Ikšķiles vidusskolai, Ogres Mūzikas un mākslas skolai, Jaunogres vidusskolai, Lēdmanes pamatskolai, Tīnūžu sākumskolai.

Paldies Fazer Latvija SIA par atbalstu un sarūpētajiem našķiem visiem konkursa dalībniekiem!

Konkursa SAULES RITMI 2. kartai izvirzītie darbi

Informāciju sagatavoja Ogres novada interešu izglītības vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe  Simona Iranoviča

Iepriekšējais Jaunieši “uzlauž” Hārvardas cietos riekstus