Jauniešu domē satiekas jauni, traki, forši un ideju bagāti jaunieši, tie, kuri vēlas iegūt pieredzi ne tikai pasākumu organizēšanā, bet arī aktīvi, gudri un draudzīgi pavadīt laiku kopā. Šeit tiekas jauni cilvēki, kuriem rūp jauniešu dzīve Ogres novadā! Vēlies pievienoties?

Ogres novada jauniešu dome ir Ogres novada Izglītības pārvaldes izveidota struktūrvienība, kas ik gadu pilnveidojas ne tikai skaitliskā ziņā, bet arī jauniešu pieredze un darbība domē veicina pašu dalībnieku pilnvērtīgu izaugsmi dažādās jomās. Piemēram, pasākumu organizēšanā, socializēšanās un kontaktu izveidē, līderībā un citās ne mazāk svarīgās jomās. Tāpat tā ir arī vieta, kur katram jaunietim ir iespēja pilnveidot zināšanas, tās uzreiz praktiski pielietot un realizēt trakākās idejas. Ogres novada Jauniešu domes komandā ir vairāk kā 30 motivētu, spējīgu un izpalīdzīgu dalībnieku, kas vēlas padarīt arī citu novadnieku dzīvi krāšņāku. Draudzīgajā kolektīvā ir iespēja darboties cilvēkiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Lai jauniešu ieceres un idejas attīstītos kvalitatīvāk un efektīvāk, domes dalībnieku vidū ik gadu norisinās vēlēšanas par noteiktu amatu ieņemšanu, pašlaik atbildīgās personas ieņem vietas astoņās jomās: jauniešu tendences, izglītība, sports, kultūra, sociālais darbs, prezidenta vietnieks, tehniskais direktors, kā arī prezidents. Pievienojoties Jauniešu domes komandai, ir iespēja iepazīt citus cilvēkus ar līdzīgām interesēm, radoši izpausties un attīstīties.

Pēdējo gadu laikā Ogres aktīvāko jauniešu grupa ir realizējusi dažāda veida pasākumus, kas novadnieku vidū guvuši atzinību un nu jau kļuvuši par tradīciju. Kā, piemēram, Ogres novada jauniešu Gada balva “Ideju Mežs”, jauniešu diena “Bez panikas”, aktīvi veidojam sarunu ciklus par mums un sabiedrībā aktuālām tēmām, iesaistāmies Ogres pilsētas un Ogres novada organizāciju un pašvaldības iniciētos pasākumos, kā arī sadarbojamies ar citu novadu Jauniešu domēm un organizācijām.

jauniesu_dome_sm4

Īpašs domes dalībniekiem bijis 2020. gads, jo ticis atjaunots tās logo, kas liecina par nebeidzamu radošu ideju plūsmu un tieksmi uz pozitīvām pārmaiņām. Ar jauno saukli “O, iešu domē!” tiek parādīts lepnums par paveikto un iedrošināti arī citi jaunieši!
Ogres novada Jauniešu domes prezidente Annija Šķēle saka: “Jauniešu dome ir tik spēcīga, cik spēcīgi ir tās jaunieši. Nav šaubu, ka mūsu komandai pa spēkam ir pilnīgi viss!”

Jauniešu domes mērķi:

 • veicināt jauniešu labklājību un piedāvāt aktīvas un radošas brīvā laika iespējas;
 • veicināt jauniešu personīgo izaugsmi, kā arī pilnvērtīgu iesaistīšanos sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā;
 • veicināt sadarbību starp aktīvas un radošas jauniešu dzīves realizētājiem Ogres novadā.

Jauniešu domes uzdevumi:

 • izteikt Ogres novada pašvaldībai ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību īstenošanu Ogres novadā;
 • veicināt sadarbību ar vietējās pašvaldības struktūrvienībām un aktīvas jauniešu dzīves realizētājiem jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem Ogres novadā;
 • izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus;
 • piedalīties projektu realizācijā, kas saistīti ar jauniešiem aktuāliem jautājumiem;
 • aktīvi līdzdarboties novada organizētajās aktivitātēs, kā arī organizēt pasākumus jauniešiem;
 • veicināt sadarbību un dalīties pieredzē ar citām jauniešu domēm, iestādēm un organizācijām pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā;
 • nodrošināt informācijas par dažādiem projektiem un aktivitātēm aktualizāciju un sadarboties ar novada pašvaldību šīs informācijas izplatīšanā.
jaun2_436x302
jaun_436x302
 • Prezidente Annija Šķēle
 • Prezidenta vietniece Kate Vaivode
 • Tehniskais direktors Ralfs Romans
 • Sporta nodaļas pārstāve Marta Sīviņa
 • Kultūras nodaļas pārstāve Linda Gaile
 • Izglītības nodaļas pārstāve Kristiāna Žaunerčika
 • Sociālā darba nodaļas pārstāve Anastasija Medovikova
 • Jauniešu tendenču nodaļas pārstāve Estere Gaile

e-pasts: ojauniesi@onizglitiba.lv

Tikšanās vieta: Ogres novada Kultūras centrs, Brīvības iela 15, Ogre, 225.telpa

Tev ir ideja, kuru vēlies realizēt, varbūt vēlies palīdzēt tapt kādam jauniešu pasākumam – redzēt procesu no “iekšiņas”, kļūt par brīvprātīgo vai iestāties jauniešu domē:

Sazinies ar jaunatnes lietu speciālisti Daci Nikolaisoni.

E-pasts: dace.nikolaisone@ogresnovads.lv

Kontakttālrunis: +371 65020461