Ogres novada sociālie pedagogi tiekas Ikšķiles vidusskolā uz mācību gada noslēguma sanāksmi

Ikšķiles vidusskolā 6.jūnijā notika Ogres novada sociālo pedagogu sanāksme, kurā tikās sociālie pedagogi, lai kopīgi analizētu sociālpedagoģisko darbu Ogres novadā 2022./2023.mācību gadā. 

Sanāksmē sociālo pedagogu metodiķes Zanes Mundures vadībā tika apgūtas spēles  grupas nodarbībām,  kopīgi veikta SVID analīze un analizēta sociālā pedagoga loma izglītības iestādēs un izglītības sistēmā kopumā. Tāpat kopā ar Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāju Igoru Grigorjevu plānotas sociālpedagoģiskā darba prioritātes nākamajam mācību gadam.  

Ogres novadā ir 17 sociālie pedagogi, kuri strādā 14 vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. Sociālais pedagogs ir atbalsta komandas sastāvā, sniedzot atbalstu skolēniem, vecākiem un pedagogiem. Sociālajam pedagogam ir nepieciešamas plašas zināšanas un labi attīstītas saskarsmes un komunikācijas prasmes, tāpēc ir nepieciešama nemitīga kvalifikācijas paaugstināšana un savstarpēja mācīšanās, kas tiks turpināta arī nākamajā mācību gadā.

  Ogres novada Izglītības pārvalde

Iepriekšējais Sveic novada skolu valsts posma mācību priekšmetu olimpiāžu un sporta sacensību laureātus