Ogres novada skolu skolēnu vecāku konferences “Mūsu bērniem”

Šī gada 22. februārī tika organizēta pirmā, bet 25. aprīlī jau otrā Ogres novada skolu skolēnu vecāku konference. Ideja par šādas konferences veidošanu Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķiem radās tādēļ, ka izglītības procesā atbildības daļu uzņemas trīs puses – izglītības iestāde, bērni un vecāki. Un katrai no iesaistītajām pusēm ir nepieciešams gūt pieredzi, atbalstu, laiku un telpu komunikācijai un sadarbībai.
Viens no pirmās konferences mērķiem bija sākt veidot Ogres novada vecāku kopienu, kurā ir vismaz viens vecāks no katras mūsu novada pirmsskolas grupas un klases, ar domu, ka šeit mēs iedodam laiku un telpu savstarpējai komunikācijai, domu un ideju apmaiņai, atbalstam un diskusijām. Šī kopiena būtu liels pozitīvs spēks pozitīvas un vērtīgas mācību pieredzes veidošanai visiem mūsu novada bērniem.

Konferences tēmas un lektorus izvēlējās Ogres novada izglītības pārvaldes metodiķu komanda, vadoties no līdzšinējās pieredzes un aktualitātēm, ar kurām metodiķi ikdienā saskaras skolās, kurās strādā:

  • “Vecāku un bērnu sadarbība pozitīvai skolas pieredzei” Kristīne Joanna Golubeva, Profesionāls integrālais koučs/koučinga prasmju attīstības trenere;
  • “Kā sports ietekmē bērna personības veidošanos” Jurita Smiltiņa, Mg.Psych., sertificēts konsultatīvais psihologs, kognitīvi biheiviorālais terapeits apmācībā;
  • “Aktualitātes Interneta un kibertelpas drošībā” Jana Orlova, Drossinternets.lv lektore.

Pirmajā konferencē ar īsu pieredzes stāstu uzstājās arī aktīva mamma Vita Valtere, kura dalījās savās kā vecāka sajūtās par bērna klasē valdošo mikroklimatu un  pastāstīja, kā vajag un kā nevajag rīkoties vecākiem sadarbībā ar skolu.
Vecākiem bija iespēja ne tikai klausīties lektorus, bet arī tīkloties, pārrunāt dažādus jautājumus un diskutēt par aktualitātēm pie tējas vai kafijas.
Pēc pirmās konferences vecāki tika aicināti sniegt atgriezenisko saiti par to, kā vērtē lektoru sniegto informāciju un konferenci kopumā. Vidējais vērtējums, kuru snieguši vecāki jautājumā, kāds ir jūsu ieguvums no konferences, ir 4,03 (no 5 ballēm), līdz ar to secinām, ka vecāku ieguvums no konferences ir nozīmīgs.
Vecāki tika aicināti ieteikt tēmas vai lektorus nākamajai konferencei, un apkopojot datus, tika secināts, ka lielākā vecāku rūpe šobrīd ir pusaudži ļoti dažādos aspektos – vecāki vēlas izprast pusaudžu vecumposma īpatnības, kā veidot un uzturēt ar pusaudžiem veselīgas attiecības, kā saprast, kā nospraust robežas, kā palīdzēt, kā atbalstīt un ļoti daudz jautājumu un rūpju arī par to, kā nodrošināt pusaudzim veselīgu uzturu.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, otrajā konferencē uzstājās divas lektores un pēc vecāku lūguma, tika saplānots laiks arī jautājumu uzdošanai un diskusijai tieši ar lektorēm:

  • “Mainīt vai mainīties? Kā būt pusaudža vecākam” Renāte Ločmele, Mg.Psych. sertificēts klīniskais un izglītības psihologs;
  • “Uzturs pusaudža veselībai” Zanda Mihailovska, sertificēts uztura speciālists.

Vecāku atsauksmēs arī pēc 2. konferences bija daudz pozitīvu komentāru un kopumā vecāki vērtēja šo konferenci ar 4,42 (no 5 ballēm). Kā ierasts vecākiem tika jautāts, ko ieteiktu, lai nākamā konference izdotos. Šeit kāda atsauksme: “Klausos jau kuru nodarbību, kas domāta vecākiem. Parasti veiksmīgai sadarbībai nepieciešams vecāks, bērns un pedagogs. Galvenā atbildība ir vecākiem. … Nezinu, vai ir bijis, kad vienā konferencē satiekas, klausās lekcijas gan vecāki, gan pedagogi. Un tad tiešām ir uz viena viļņa. Paldies! Bija tiešām labi!”
Ņemot vērā Izglītības pārvaldes izvirzītos mērķus un vecāku ierosinājumus, tiks turpināts darbs pie vecāku kopienas veidošanas Ogres novadā. Sadarbībā ar skolu vadības komandām un skolu vecāku padomēm, vecāki tiks informēti par nākamajiem plānotajiem pasākumiem.

Liels paldies Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu komandai par ieguldījumu abu pasākumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā!

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības metodikā Ilze Ušpele

Iepriekšējais Meklējam kolēģi – Administratīvās un projektu nodaļas vadītāju