Ogres novada karjeras pedagogi tiekas seminārā Ikšķiles vidusskolā

Ikšķiles vidusskolā aprīlī notika Ogres novada karjeras konsultantu klātienes seminārs. Tajā piedalījās gan pieredzējušie, gan jaunie karjeras konsultanti. Tikšanās reizē tika aplūkoti divi svarīgi temati:

  • kādu metodiku izmantot karjeras izglītības stundās;
  • kādi ir fakti un karjeras nozīme Ogres novadā,

Ar metodikas izmantošanu un tās piemēriem dalījās Ikšķiles vidusskolas karjeras konsultante Jolanta Jasukeviča, savukārt Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs iepazīstināja ar karjeras izglītības nozīmīgumu novadā.

Pedagogi bija ļoti apmierināti ar semināra saturu un iespējām uzdot interesējošos jautājumus, saņemt atbildes un darboties ar piedāvāto metodiku.

Milzīgs paldies Ikšķiles vidusskolas karjeras konsultantei Jolantai par uzņemšanu  un visai skolas administrācijai, kas laipni atvēlēja telpas.

Lai izturība un spēks mācību gada noslēgumā, lai izdodas katram jaunietim palīdzēt atrast savu īsto ceļu!

Iepriekšējais Ogres Valsts ģimnāzijā notika 6. klašu konkurss angļu valodā “Jautrais karuselis”