Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu komanda viesojās Suntažu vidusskolā

Šī gada 20. aprīlī Suntažu vidusskolā viesojās Ogres novada Izglītības pārvaldes (ONIP) izglītības metodiķi. Metodiķi iepazina skolas telpas gan pilī un “jaunajā” skolā, gan pirmsskolas izglītības  iestādē. Katrs metodiķis apmeklēja un vēroja vienu mācību stundu visās klasēs un pirmsskolas grupā, kā arī sadarbībojās ar atbalsta personālu.

Pēc mācību stundas metodiķi sniedza atgriezenisko saiti skolotājiem par redzēto, piedāvāja ieteikumus, padomus darba uzlabošanai, kā arī deva tik vajadzīgo morālo atbalstu, pasakot labus vārdus par redzēto konkrētajā stundā.

Kopīgā sanāksmē ar skolas administrāciju katrs metodiķis dalījās ar saviem vērojumiem, padomiem, savu redzējumu skolas un konkrētā skolotāja darba uzlabošanai.

Suntažu vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Skaidrīte Andževa saka: “Paldies Ogres novada metodiķiem par atbalstu mūsu skolas mācību metodiskā darba uzlabošanā! Skatījums no malas ļauj redzēt vairāk un sniedz konstruktīvus padomus, ieteikumus.”

Arī metodiķu komanda pateicas Suntažu vidusskolas pedagogu kolektīvam un direktoram Mārtiņam Lejam par veiksmīgi noorganizēto sadarbību.

Metodiķu pārdomas un pateicības vardi:

  • Suntažu skola mūs sagaidīja ar pagalmā ziedošiem krāsainiem, radoši veidotiem krokusiem un narcisēm, kas priecēja mūsu acis un sirdis. Skola ir sakopta gan no ārpuses, gan iekšpuses. Tik daudz radošu pieskārienu! Ļoti efektīgi izmantotas muižas pagraba telpas, kur ierīkoti kabineti mākslai. Paldies par rosīgo sagaidīšanu skolas direktoram un viņa vietniecēm, kā arī vēstures skolotājai par sagatavoto lielisko ekskursiju!
  • Ļoti pārdomāta un sagatavota ONIP metodiķu uzņemšana! Veiksmīgi tiek apvienots senais ar moderno. Gan pedagogi, gan skolēni ir ļoti aktīvi un radoši. Ik uz soļa redzama pārdomāta un kvalitatīva mācību procesa plānošana un organizēšana. Paldies skolēnu pašpārvaldei par interesantiem izlaušanās uzdevumiem! Paldies pavārēm par ļoti, ļoti garšīgām pusdienām! Paldies skolas vadībai un pedagogiem par sirsīgu uzņemšanu!
  • Skolu veido tās skolotāji un darbinieki, to varēja redzēt un just Suntažu vidusskolā. Skolēniem un skolotājiem draudzīga skola, kurā gaidīts ir ikviens. Svarīgi, ka tiek novērtēta atbalsta komandas nozīme izglītības iestādē. Skolai ir paveicies ar enerģisku un aktīvu sociālo pedagoģi, kura ir zinoša un profesionāla. Noteikti būtu svarīgi domāt par pārējā atbalsta personāla pieejamību, lai  veidotu spēcīgu un daudzpusīgu atbalstu saviem skolotājiem, skolēniem, kā arī vecākiem.
  • Prieks, ka skolā par pedagogiem strādāt atgriežas tās absolventi. Tā tas arī ir ar sporta un veselības skolotāju. Tā kā skolotāja patreiz vēl studē LSPA, ļoti būtisks ir kolektīva sniegtais metodiskais atbalsts, lai darbs noritētu kvalitatīvi.
  • Skolas bagātība – pieredzes bagātie skolotāji, no kuriem jaunākie var smelties pieredzi. Mūzikas stundu un pulciņu lielā vērtība ir enerģiskā, radošā mūzikas skolotāja, kura spēj iesaistīt mūzikas pasaulē jebkuru skolēnu.
  • Radās pārliecība, ka skolēni uz stundām nāk ar prieku. Interesanti bija arī tas, ka mūsu viesošanās sakrita ar vecāku dienu jeb “atvērto durvju dienu”, kad reizi mēnesī vecākiem tiek dota iespēja vērot izglītības procesu, apmeklēt mācību stundas, runāt ar skolotājiem un piedalīties skolēnu aktivitātēs starpbrīžos.
  • Prieks bija vērot, kā izdomāt savu mīklu vēlas pilnīgi visi klasē esošie bērni. Stundas laikā tika izmantotas dažādas it kā vienkāršas, bet aizraujošas metodes, piemēram, teksta papildināšana ar īpašības vārdiem, rotaļa ar bumbu vielas nostiprināšanai, mazo grupu darbiņš, strādājot pašvadīti. Skolotājas miers un humors ļauj viņai tikt galā arī negaidītās situācijā. Paldies par kārtīgo darba stundu!
  • Suntažu vidusskolas pirmsskolas grupas Suntiņi  lielās plašās telpas sagaidīja ar pavasarīgu noskaņu. Katra telpa priecēja ar pavasara tēmu bagātību: plaucētiem zariem, bērnu sētiem un lolotiem stādiņiem, krāsainiem putniem un taureņiem. Bērni, radošās skolotājas un tehniskie darbinieki ir izveidojuši lielisku vidi: Laimīgo zemi, kas ir bērnība! 5 gadus veco bērnu grupa priecēja ar dziesmām un rotaļām pavasara noskaņās, un parādīja savas zināšanas par kukaiņu pasauli gan valodas jomā gan matemātikas jomā. Ir apgūts burtiņš R, kas pievienojas pārējiem jau zināmajiem burtiem kāpņu telpā. Prieks bija dzirdēt par plāniem pārējo telpu iekārtošanā, lai būtu vieta sporta un mūzikas aktivitātēm.
Iepriekšējais Ogres novada karjeras pedagogi tiekas seminārā Ikšķiles vidusskolā