Novadā notiek aktīvs metodiskais darbs dabaszinātņu jomā

Ogres Valsts ģimnāzijas rīkotajā pieredzes apmaiņas dienā fizikas un inženierzinību skolotajiem “Izaugsmes iespējas”, kas norisinājās janvāra sākumā, piedalījās 21 skolotājs. Dalībnieki bija ne tikai no Ogres novada skolām, bet arī no citiem Latvijas novadiem. Pasākumu organizēja Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķis fizikā un inženierzinātnēs Aldis Bērziņš.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas fizikas skolotāja Sintija Rūze dalījās pieredzē par savu piedalīšanos Ekselences pasākumā un aicināja pārējos kolēģus arī nākamajā gadā piedalīties šajā pasākumā.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas fizikas skolotājs Voldemārs Muižnieks dalījās savā pieredzē Phet animāciju izmantošanā fizikas mācību satura vizualizēšanā.

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs, fizikas izglītības portāla FIZMIX satura veidotājs Valdis Zuters rosināja uz pārdomām par to, kas ir pamatošanas prasme un kā to mācīt fizikas priekšmetā.

Kopumā pieredzes apmaiņas diena bija pozitīva un radošu izpausmju piepildīta. Pasākuma dalībnieki atzina, ka nodarbības ir bijušas vērtīgas un praktiski noderīgas, tika izteikta pateicība par daudzveidīgiem piemēriem, materiāliem un pieredzes stāstiem, kā arī tika izteikta nepieciešamība turpināt metodisko ideju apmaiņu. 

Lai saņemtu metodisko atbalstu, izteiktu priekšlikumus un veidotu sadarbības, aicinām sazināties ar metodiķi izmantojot e-pastu: aldis.berzins@ogresnovads.lv

Ogres novada Izglītības pārvaldē darbu uzsākusi arī izglītības metodiķe bioloģijā un ķīmijā – Jūlija Plociņa – Kagaine. Kā viens no pirmajiem uzdevumiem metodiķei ir apzināt savus kolēģus Ogres novadā un iepazīstināt ar sevi, lai turpmāk informētu par jaunumiem mācību jomā, koordinētu jomu skolotājiem kopīgus seminārus un profesionālo pilnveidi, kā arī veicinātu savstarpējo sadarbību novada līmenī. Lai saņemtu metodisko atbalstu, izteiktu priekšlikumus un veidotu sadarbības, aicinām sazināties ar metodiķi izmantojot e-pastu: julija.plocina-kagaine@ogresnovads.lv

Iepriekšējais Ogres Jauniešu māja no 1. februāra ver durvis un uzsāk darbu

EGovt Template - Mad UX © 2022. All Rights Reserved