Notikusi Ogres novada izglītības darbinieku konference

26. oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās Ogres novada izglītības darbinieku konference “VēroJUMS rītdienai”, kuras mērķis ir uzsvērt izglītības nozarē strādājošajiem, cik svarīgi ir izzināt sevi un savu darbu, mācīties vienam no otra un mācīties jau tagad, lai pilnveidotu savu turpmāko darbu.

Atklājot konferenci, Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča kolēģiem vēlēja veiksmīgu un vērtīgu dienu. Viņa aicināja izmantot šo iespēju smelties citu pieredzē, dalīties ar savām idejām, kā arī nebaidīties paslavēt sevi, jo katrs ir savas jomas profesionālis.

Konferences ietvaros Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs iepazīstināja ar situāciju izglītības nozarē novadā. Pozitīvi vērtējams ir paveiktais pirmsskolas izglītības jomā – pēdējo trīs gadu laikā par 40% palielināts pedagogu atalgojums, noslēgumam tuvojas bijušās Kaibalas skolas pārbūve par bērnudārzu, kurā darbosies divas grupas, izmantojot Montesori pedagoģiju. Tāpat tiek būvēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde Lielvārdē, tiek gatavots projekta pieteikums bijušā bērnudārza “Bitīte” Ogrē pārbūvei, kā arī ir dažādas ieceres pirmsskolas izglītības pieejamības uzlabošanai Ikšķilē.

I. Grigorjevs atzīmēja, ka nepārtraukti tiek domāts par interešu izglītības pieejamību un dažādību. Šajā mācību gadā ir paplašināts tehniskās jaunrades programmu piedāvājums, ko var apgūt sākot no 6 gadu vecuma līdz 9. klasei, un pašvaldības mērķis ir šīs programmas pakāpeniski nodrošināt visā novada teritorijā. Viņš atzīmēja, ka interešu izglītības programmas kļūst arvien kvalitatīvākas, šogad pirmo reizi tiek īstenotas arī tādas nodarbības kā šūšana un apģērbu dizains, defilē, krievu valodas pulciņš, kāpšanas sports, regbijs, joga, basketbols un citas. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar situāciju pamatskolas beidzēju vidū, kā pozitīvā tendence atzīmējama arvien lielāka pamatskolu beidzēju izvēle mācīties vidusskolās tepat Ogres novadā.

Noslēgumā I. Grigorjevs atzīmēja, ka pedagoģija ir mijiedarbība starp cilvēkiem, kuras rezultātā notiek mācīšanās. Mijiedarbība ir novērojams un vērojams process, kurā vērotāji ir trīs – es, kā skolotājs skatos uz savu praksi, skolēns, kurš bieži vien redz vairāk nekā mēs paši, un trešais vērotājs ir pozitīvi noskaņots, atbalstošs un ieinteresēts kolēģis. Viņš aicināja izmantot visus trīs vērotājus, lai nepārtraukti pilnveidotu savu darbu.

Pirmajā konferences daļā uzstājās vieslektori. Organizāciju psihologs Uldis Pāvuls dalībniekus iepazīstināja ar stundu vērošanas psiholoģiskajiem aspektiem, biznesa trenere Zanda Šmate aktualizēja atgriezeniskās saites nozīmi, savukārt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns aizrautīgi stāstīja par izglītības iestādes kā mācīšanās organizācijas veidošanas nozīmi.

Otrajā konferences daļā dalībnieki, atbilstoši interesēm un darba jomas specifikai, darbojās 23 dažādās darbnīcās, kurās uzsvars tika likts uz mūsdienu tehnoloģiju, digitālo rīku, radošu un netradicionālu mācību pieeju izmantošanas nozīmi, kā arī sociālajiem un psiholoģiskajiem aspektiem.

Konferences vadītāja Ilze Ušpele, apkopojot interaktīvās aptaujas rezultātus, atklāja, ka lielākajai daļai konferences dalībnieku “VēroJums rītdienai” asociējas ar iespēju profesionālajai pilnveidei. Arī par konferences apmeklējumu pilnā apjomā dalībnieki saņems profesionālās pilnveides apliecības. 

Iepriekšējais Sociālie pedagogi tiekās Ogres Centra pamatskolā