Notiks Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnes

Šī gada 15. jūnijā tika izsludināta iespēja pieteikties projektu konkursam Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Ogres novadā.

Pēc iesūtīto pieteikumu izvērtēšanas, tika apstiprinātas divas nometnes- biedrības “Silta sirds” nometne “Esam radoši un kustīgi!” un biedrības “Mellene” nometne “Melleņu piedzīvojums”. Kopējais nometņu dalībnieku skaits būs 50 bērnu un jauniešu.

Nometņu dalībnieki ir Latvijā dzīvojoši Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši vecumā no 7 – 18 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta vai pagaidu dzīvesvieta noteikta Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kā arī Latvijas skolēni no 1.-12. klasei, kuri nav vecāki par 18 gadiem. Nometnēs tiek plānotas dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem, piemēram, kopīga simbola jeb karoga izveide, komandu priekšnesumu prezentācija, radošās darbnīcas kā “Keramikas noslēpumi”, T-krekla apdruka sietspiedes tehnikā, kvilinga tehnikas apguve, personalizētas krūzītes izveide, ekskursijas uz Vēstures muzeju, piemājas saimniecības un mini zoo apmeklējums, dažādas sportiskās aktivitātes, pārgājieni, vides nodarbības, kā arī tiks stāstīts par veselīga dzīvesveida pamatiem un veselīgu uzturu. Nometnēs tiks nodrošinātas aktivitātes komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālo prasmju pilnveidošanai. Plānotas arī nodarbības “Manas robežas”, “Krāsainās emocijas”, kur bērni un jaunieši drošā vidē varēs izpaust savas emocijas, domas, piedzīvojumus, dalīties savās sajūtās ar citiem vienaudžiem, tādējādi runājot par sev un citiem svarīgiem jautājumiem, saņemot atbalstu un kopības sajūtu.

Jūlijs un augusts parasti ir ražīgi mēneši, kad tiek rīkotas dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem. Ogres novadā turpinās pašvaldības iestāžu projektu konkursā atbalstīto nometņu un neformālās izglītības pasākumu īstenošana Ogrē, Ķegumā, Lielvārdē, Madlienā, Lēdmanē, Ķeipenē, Tīnūžos, Lauberē, Ogresgalā. Lielākā daļa no aktivitātēm tiek organizētas vai jau ir īstenotas vasaras mēnešos, tomēr daļa turpināsies arī rudenī.

Ogres novada Izglītības pārvalde informē, ka šī gada augusta mēnesī tiks izsludināta konkursa “Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšana” pieteikšanās 2.kārta. Detalizētāka informācija par 1.kārtas rezultātiem un konkursu šeit:

Valsts piešķirtais finansējums Ogres novada pašvaldībai nometņu finansiālam atbalstam  ir 13 195 EUR. Pieteikties konkursam varēja gan valsts un pašvaldības dibinātas iestādes, biedrības un nodibinājumi, nevalstiskās organizācijas, bērnu nometņu rīkotāji un citas juridiskas personas.

Ogres novada pašvaldība pateicas sadarbības partneriem un novēl bērniem aizraujoši pavadīt laiku vasaras nometnēs!

Projekts tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ietvaros, kur īstenotājs ir  Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldību līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekts tiek īstenots ar mērķi nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Iepriekšējais Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas konkursa rezultāti