Pozitīva mācību pieredze katram!

Metodiskā darba prioritātes:

  • plānot, vadīt un koordinēt jomas darbu novadā;
  • veicināt sadarbību, pieredzes un labās prakses piemēru nodošanu pedagogu starpā novada līmenī;
  • konsultēt un atbalstīt pedagogus;
  • piedalīties stundu vērošanā un sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti;
  • sniegt informāciju par jomas aktualitātēm;
  • apzināt pedagoģisko darbinieku tālākizglītības vajadzības;
  • organizēt olimpiādes saskaņā ar MK noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

ONIP Izglītības metodiķu atbalsta piedāvājums izglītības iestādēm 2023./2024.m.g.

Olimpiāžu kalendārs 2023./2024.m.g.

Izglītības metodiķu kontakti