Pozitīva mācību pieredze katram!

Ogres novada izglītības prioritātes 2022./2023. mācību gadam:

 • Veicināt Ogres novada izglītības iestāžu un Ogres novada Izglītības pārvaldes sadarbību.
 • Izstrādāt Ogres novada Izglītības stratēģiju 2022. – 2027. gadam, līdzdarbojoties visām izglītības jomas iesaistītajām pusēm.
 • Turpināt mācību procesa digitalizāciju Ogres novada izglītības iestādēs.
 • Pilnveidot speciālās un iekļaujošās izglītības iespējas Ogres novadā.

Metodiskā darba prioritātes:

 • plānot, vadīt un koordinēt jomas darbu novadā;
 • veicināt sadarbību, pieredzes un labās prakses piemēru nodošanu pedagogu starpā novada līmenī;
 • konsultēt un atbalstīt pedagogus;
 • piedalīties stundu vērošanā un sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti;
 • sniegt informāciju par jomas aktualitātēm;
 • apzināt pedagoģisko darbinieku tālākizglītības vajadzības;
 • organizēt olimpiādes saskaņā ar MK noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

ONIP Izglītības metodiķu atbalsta piedāvājums izglītības iestādēm 2022./2023.m.g.

2022./2023.m.g. olimpiāžu kalendārs

Izglītības metodiķu kontakti