Mācību gada ieskaņā Ogres novada pedagogi pulcējas Tīnūžos

Jau par tradīciju kļuvušais Ogres novada Izglītības pārvaldes organizētais mācību gada ieskaņas pasākums 25. augustā norisinājās Tīnūžu Tautas namā. Pasākumā piedalījās kuplā Ogres novada izglītības iestāžu pedagogu saime.

“Pedagoga profesija balstās cilvēkmīlestībā. Jūs izvēlējāties darīt šo darbu, pildīt šo misiju, jo jums rūp cilvēki. Jūs pieskaraties nākotnes veidošanai, nākotnes pieaugušo cilvēku liktenim. Lai jūsu pieskāriens ir mērķtiecīgs, apzināts un vieds! Lai būtu, ko dot, vajag pasmelties pašiem, tāpēc šodien es vēlu jums sajust atbalsta plecu vienam no otra, gūt iedvesmu no šī pasākuma un būt apzinātiem – šeit un tagad,” pasākuma ievadā klātesošos uzrunāja Ilze Ušpele, Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības metodikā.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš sveica pedagogus jaunajā mācību gadā, uzsverot, ka Ogres novadam šis ir īpašs gads, jo ir atklāta jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka, kas iedvesmos un motivēs jauniešus.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, uzrunājot pedagogus, atgādināja, ka Ogres novada pedagogu kopienai ir kopīgs mērķis – “darba lauks”, pie kura ir jāstrādā vienoti un sadarbojoties. Kā arī akcentēja, ka līdzās darbam ar talantīgiem bērniem ir būtiski saskatīt un attīstīt katra bērna talantu.

Novada pedagogu saimē tika uzņemti un sveikti jaunie Ogres novada izglītības iestāžu vadītāji:

  • Daiga Rubene – Ogres PII Riekstiņš vadītāja;
  • Kristīne Balta – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktore;
  • Spodris Kačāns – Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas direktors.

Iedvesmojošu lekciju vadīja Kaspars Vendelis, sniedzot vērtīgas atziņas. Piemēram, ka no stresa nav jābaidās vai jātiek vaļā, bet ir jāmāk ņemt pauzes, veltot laiku kustībām, vaļaspriekiem un hobijiem. Pārmaiņas un pozitīvu ieradumu ieviešana savā dzīvē jāuzsāk nepārspīlējot – pat 1% izmaiņas dienā uz pozitīvo pusi radīs būtisku ietekmi uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ilgtermiņā. Dažkārt ikdienas steigā mums vienkārši ir jāatceras elpot. Cilvēka produktīvai darbībai nepieciešamas biežas un apzinātas pauzes.

Ar muzikālu priekšnesumu priecēja un enerģijas līmeni pacēla Mikus Abaroniņš un Jānis Miltiņš. Koncerta sākumā izskanēja skaistas un aizkustinošas latviešu mūzikas klasiķu melodijas, bet noslēgumā visi atplauka smaidā un dziedāja līdzi labi pazīstamas dziesmas.

Liels un sirsnīgs paldies Tīnūžu Tautas nama vadītājai Valdai Kuršai par atsaucību pasākuma organizēšanā!

Iepriekšējais Izsludināta Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas Ogres novadā projektu konkursa 2. kārta