Izsludināta Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas Ogres novadā projektu konkursa 2. kārta

Ogres novada Izglītības pārvalde informē, ka tiek izsludināta projekta Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas Ogres novadā konkursa 2. kārta

Šī gada 15. jūnijā tika izsludināta iespēja pieteikties projektu konkursam Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanai Ogres novadā.  Pēc konkursa 1. kārtā iesūtītā pieteikuma izskatīšanas un rezultātu apstiprināšanas, tika secināts, ka Ogres novada pašvaldībai programmas īstenošanai atlikušais finansējums ir EUR 4455. Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības Iekšējo noteikumu Nr. 16/2023 “Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas Ogres novadā projektu konkursa nolikums” 23. punktu, ka, ja pēc pieteikumu izvērtēšanas un finanšu līdzekļu piešķiršanas ir izveidojies piešķirto līdzekļu atlikums, Izglītības pārvaldei ir tiesības izsludināt atkārtotu konkursu, ievērojot nolikuma noteikumus.

Pasākumu mērķis – sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem. Lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, ir būtiski nodrošināt atbilstīgas aktivitātes bērnu psihoemocionālās labizjūtas un piederības sekmēšanai. Savukārt, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ir jāapgūst latviešu valodas prasmes.

Pasākumu organizētāji var būt gan valsts un pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, īpaši ukraiņu kopienas organizācijas, kā arī organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem, gan jaunatnes nevalstiskās organizācijas, gan bērnu nometņu organizētāji un citas juridiskas personas.

Pasākumu norises laiks noteikts līdz šī gada 1. decembrim.

Pasākumu dalībnieku mērķgrupa – Ukrainas bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem pagaidu dzīvesvieta ir noteikta vai dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Programmas īstenošanā var izmantot dažādas darbības formas, piemēram, valodas mācīšanās un/vai neformālās/interešu izglītības nodarbība, radošā darbnīca, saliedēšanās pasākums, ekskursija, iešana dabā, āra aktivitātes, talka, muzeja/ kultūras pasākuma apmeklējums u.c..

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina pieteikumus iesniegt līdz šī gada 8. septembrim (ieskaitot). Pieteikumus elektroniski nosūta Pārvaldei uz e-pasta adresi izglitiba@ogresnovads.lv vai iesniedz papīra formātā Ogres novada administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros ar norādi – Ogres novada Izglītības pārvaldei, Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākuma Ogres novadā projektu konkursa pieteikums, vai nosūta pa pastu uz adresi – Ogres novada Izglītības pārvalde, Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novads, LV-5001.

Projekts tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ietvaros, kur īstenotājs ir  Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām līdz 2023. gada 1. decembrim. Projekts tiek īstenots ar mērķi sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem. 

 
Iepriekšējais Pedagoģijas studentus aicina pieteikties Ogres novada pašvaldības stipendijai