Loģikas spēlē “Ogre Puzzle Day” sacentīsies 100 vidusskolēni

1. martā Ogres novada Izglītības pārvalde pirmo reizi organizēs loģikas spēli “Ogre Puzzle Day”, kas pulcēs teju 100 aizrautīgākos un zinošākos Ogres pašvaldības vidusskolēnus. Komandām būs jāatrisina 10 loģikas uzdevumi, kas balstīti uz prestižās Hārvarda Universitātes spēles izstrādātajiem principiem.

2023. gada rudenī Rīgas pašvaldība organizēja loģikas spēli “Rīga Puzzle Day”, kas pulcēja ap 290 jauniešu. Šogad Ogres Valsts ģimnāzija un Ogres novada Izglītības pārvalde ir uzņēmusies iniciatīvu organizēt šo spēli arī Ogres novada vidusskolēniem.

Balstīta Hārvarda Universitātes uzdevumu struktūrā, Latvijā ir radīta pirmā spēles adaptācija, kas ASV jauniešu vidū ir kļuvusi par tradīciju. Līdzīgi arī citas Latvijas skolas plāno to iekļaut starp izglītojošām aktivitātēm saviem skolēniem.

Spēles mērķis ir veicināt skolēnu interesi par informāciju tehnoloģijām un iesaisti programmēšanā, aktualizējot aizvien pastāvošos aizspriedumus par to, ka programmēšanas nozare ir sarežģīta un garlaicīga, kā arī darbspēka trūkumu informāciju tehnoloģijās. Jauniešu iesaiste loģikas uzdevumu risināšanā skolēnos lieliski attīsta komandas sadarbības prasmes, problēmu risināšanas tehnikas, kā arī uzlabo radošo domāšanu.

Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība pirms diviem gadiem aizsāka Hārvarda Universitātē izstrādātā un pasaulē atzītā datorzinātņu kursa CS50 satura ieviešanu vairākās Latvijas skolās. Mācību materiālu tulkošana un programmēšanas skolotāju apmācīšana ir atrisinājusi kvalitatīvu mācību materiālu trūkumu informāciju tehnoloģijās, kas ik dienas strauji mainās un attīstās. Parasti “Puzzle Day” organizē CS50 ietvaros, iesaistot ne tikai kursa dalībniekus, bet arī to draugus.

“Ogres novads vidusskolēniem piedāvā mūsdienīgu vidējo izglītību, sevišķi daudzpusīgā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Ceram, ka “Ogre Puzzle day” iedvesmos gan skolēnus, gan pedagogus programmēšanas prasmju apguvei. Ceram, ka nākamajos gados arvien veiksmīgāk tiks apgūta programmēšana gan kursos Programmēšana I un Programmēšana II, gan skolas, novada un valsts programmēšanas olimpiāžu kustībā,” norāda Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs.

“Veicināt skolēnu interesi un izpratni par eksaktajām zināšanām mūsdienās ir ļoti svarīgi. Tāpēc priecājamies atbalstīt “Ogre Puzzle Day”, jo tā ir lieliska iespēja vidusskolēniem ne tikai attīstīt savas spējas risināt sarežģītākas problēmas un loģikas uzdevumus, bet arī tīkloties vienam ar otru, paplašinot kopienas sajūtu, turklāt adaptējot prestižās Hārvarda Universitātes metodes,” saka Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā.

Pasākums būs vērtīgs arī pašiem skolotājiem, jo klātienē, paralēli skolēnu uzdevumu risināšanai, skolotājiem būs iespēja piedalīties informatīvās sesijās profesionālo un personīgo prasmju attīstībai. Lekcijas tiks pārraidītas arī tiešraidē Ogres Valsts ģimnāzijas un Riga Business school Facebook kontos.

Informācija par pieteikšanos loģikas spēlei ir nodota visām Ogres novada vidusskolām. Skolēni ir aicināti sazināties ar savu klases audzinātāju vai skolas vadību, lai pieteiktu savu dalību loģikas spēlei.

“Ogre Puzzle Day” organizē Ogres novada Izglītības pārvalde, Riga Business School sadarbībā ar Ogres Valsts ģimnāziju un Luminor banku. Pasākumu atbalstīs arī MyFitness un BrainGames.

Sīkāka informācija par loģikas spēli “Ogre Puzzle Day” ir šeit. Pasākums notiks Ogres Valsts ģimnāzijā, Gunāra Astras ielā 1, Ogrē.

Papildu informācijai: Elīna Norniece-Muthukrišnana, Riga Business School mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja, elina.norniece-muthukrisnana@rbs.lv

Iepriekšējais Aktualitātes datorikas jomā