Aktualitātes datorikas jomā

Šī gada 15. janvārī notika novada programmēšanas olimpiāde. Divi skolēni (Ogres 1. vidusskolas 9. klases skolnieks E. G. Mikuts (sk. N. Meire) un Ikšķiles vidusskolas 12. klases skolnieks T. Asars (Pirmās programmēšanas skolas skolotājs R. Ieviņš) tika uzaicināti uz valsts olimpiādi, kas notiks 28. februārī un 1. martā. Vēlam veiksmi!

Starptautiskā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursa “Bebr@s” 1. kārta notika pagājuša gada novembrī. Tiesības piedalīties 2. kārtā, kas notika 3. februārī, izcīnīja 5 Ogres novada skolēni dažādās vecuma grupās. Labākie rezultāti šoreiz 7.-8.klašu grupā: M. Mistrim no Ogres 1.vidusskolas 10.vieta valstī (sk. N. Meire) un L. Mauriņai no Ogres Centra pamatskolas 11.vieta (sk. D. Babāne). Paldies par ieguldīto darbu!

6. februārī Ogres novada datorikas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras sākumskolu un Valmieras Valsts ģimnāziju. Valmieras sākumskolā pedagogus laipni uzņēma direktors M. Vētra, sākumskolas metodiķe H. Miezīte, datorikas skolotājas B. Balode un L. Vanaga. Kolēģi izsmeļoši pastāstīja par datorikas mācīšanu 1.-3. klašu un 4.-6. klašu grupā, pieredzi un dalību konkursos, aktivitātēm datorikas priekšmetā, sadarbību ar citiem skolas skolotājiem, darbu ar planšetdatoriem, ar Photon robotiem, par pašu veidotiem praktiskiem un pārbaudes darbiem, citiem internetā pieejamiem mācību materiāliem, kurus izmanto mācību darbā, kā arī par datorikas pulciņa piedāvājumu skolas skolēniem. Valmieras Valsts ģimnāzijā pedagogi tikās ar izglītības metodiķi Ingu Savicku un direktora vietnieku informātikas jautājumos Uģi Švalbi. Pārrunāja aktuālos jautājumus, dalījās pieredzē, apskatīja skolas jauno korpusu.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvaldes Izglītības metodiķis tehnoloģiju (datorikas) mācību jomā O.Grimaļuka-Nazarova

Iepriekšējais Iegādātas Microsoft 365 produktu licences Ogres novada skolām