Līdz 1. novembrim iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam interešu izglītības īstenotājiem

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina interešu izglītības programmu īstenotājus pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1. novembrim.

Pašvaldības atbalstam var pieteikties fiziskas un juridiskas personas, kuras īsteno licencētas interešu izglītības programmas Ogres novada administratīvajā teritorijā Ogres novadā deklarētiem izglītojamiem no piecu līdz divdesmit viena gada vecumam. 

Pieejamie atbalsta veidi:

– līdzfinansējums organizācijas darbības nodrošināšanai un attīstībai;

– līdzfinansējums organizācijai izglītojamo mācību maksas samazināšanai;

– pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu telpu un ārtelpu infrastruktūras objektu nomas maksas atlaides interešu izglītības programmu īstenošanai;

Vairāk informācijas par nosacījumiem pašvaldības atbalsta saņemšanai šeit

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar Izglītības pārvaldes speciālistiem:

Anita Sārna, Galvenā speciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos, tālr. 65068788

Ieva Švēde, Profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodaļas vadītāja, tālr. 65068764

Iepriekšējais ONIP izglītības metodiķu pieredzes apmaiņas vizīte Siguldā