Karjeras pedagogu seminārs pēc pavasara brīvlaika

Šoreiz seminārs norisinājās 18. martā, divās daļās, ar mērķi:

  • būt klātesošiem Ogres tehnikumā, iepazīties ar skolu un piedāvātajām programmām;
  • uzzināt par jauniešu darba iespējām vasarā, ko mums piedāvā Valsts nodarbinātības aģentūra.

Jau rīta agrumā mūs sirsnīgi, sagaidīja Ogres tehnikuma karjeras konsultante Gunta Sergejeva. Par iespējām un programmām mūs iepazīstināja direktore Ilze Brante, savu redzējumu kādam būtu jābūt tehnikuma audzēknim pauda direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, kas ir arī  atbildīga par Pieaugušo izglītības centru un Karjeras izglītības centru. Varējām pabūt telpās, kur jaunieši apgūst dažādas prasmes un iemaņas.

To, ka tehnikumā var tikt jebkurš, jau kļūst par mītu. Kā, piemēram, programmā  “Dizains un Māksla”  ir  konkurss – četri audzēkņi un vienu vietu. Semināra saturu papildināja otrā un ceturtā kursa audzēkņi, daloties savās pieredzēs. Katram savs stāsts un atziņas. Galvenais ir darīt un apzināties, vai tieši šī programma būs tā, kas būs aktuāla  karjerai. Tehnikuma vadība lepojas ar saviem audzēkņiem, viņu sasniegumiem, jaunieši droši pārzina savu jomu – saprot, ko dara, un zina, ko grib.

Ogres novada karjeras pedagogu vārdā pateicos par iespēju būt Ogres tehnikumā, paldies par iepazīšanos, mums bija svarīga klātienes tikšanās, mums ļoti patika.

Pēc mazas pastaigas uz Ogres ģimnāziju, seminārs turpinājās. Ciemos bija atnākusi Daiga Torstere no Valsts nodarbinātības aģentūras. Daiga ir  nodarbinātības organizatore – pakalpojumi darba devējiem vakanču publicēšanai un aizpildīšanai, konsultācijas par dalības iespējām aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā. Karjeras pedagogi iepazinās ar jaunāko informāciju par jauniešu nodarbinātību vasarā. Iespējas ir, tikai mums pieaugušajiem, gan vecākiem, gan pedagogiem ir jāstāsta, ka viss sākas ar vienkāršiem darbiem, kas jāveic ļoti atbildīgi.

Semināra nobeigumā pārrunājām ikdienišķus jautājumus: Ēnu diena 2024, lēmumu pieņemšana, mācīšanās iespējas Ogres novadā, integrētās mācību stundas paraugi, individuālās konsultācijas, LKAA piedāvātās iespējas pedagogu izglītošanā.

Noslēgumā vienojāmies par vēl vienu kopīgu semināru, kas vārētu notikt mācību gada noslēgumā.

Atziņa – klasiski, patiesi: lietderīgi, kopā  pavadītais laiks dod spēku, iedvesmu jaunām idejām un darbiem.  Paldies par atbalstu skolās un rūpēm par mūsu bērniem.

Informāciju sagatavoja Ligita Millere, Ogres novada karjeras izglītības metodiķe

Iepriekšējais Ar augstiem rezultātiem noslēgusies Ogres novada 5. – 9.(12.) klašu koru skates I kārta