Karjeras nedēļa Ogres novadā

No 16. – 20. oktobrim visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa. Arī mēs, savā Ogres novadā, ļoti aktīvi iesaistījāmies dažādos notikumos, kas saistās ar savas darba dzīves veidošanu jau no agrīnas bērnības.

Šī gada tēma ir  “Mans prasmju portfelis”. Nedēļas ietvaros varējām izzināt sevi – kādas ir mūsu intereses, kādi mēs esam komunikācijas un sadarbības aktivitātēs, ko mēs varam secināt, apmeklējot skolas, kurās apgūt profesiju jau pēc 9.klases, un pats interesantākais, vai mēs spējam būs pietiekoši zinoši IT jomā izpildot IT eksāmenu, kurš norisinājās pirmo reizi Latvijā. Rezultāti būs pamanāmi vēlāk, un motivācija ir vērtīgas balvas par veiksmīgiem rezultātiem.

Katra novada skola plānoja savu karjeras nedēļu atbilstoši vietējās kopienas vajadzībām, interesēm, iespējām. Paldies visiem, kas iesaistījās – vecākiem un skolotājiem, kuri piedalījās tiešsaistes nodarbībā “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”, jauniešiem, kas sadarbību un komunikāciju izbaudīja “Jauniešu mājā”, savās skolās. Konferenci apmeklēja gan skolotāji, gan jaunieši un varēja iedvesmoties klausoties veiksmes stāstus, satikties ar citu skolu jauniešiem, iepazīties ar augstskolu piedāvājumiem, apmainīties ar kontaktiem un vēl, vēl, vēl.

Gandrīz katrā skolā norisinājās “Iedvesmas stāsti” – bijušie absolventi, sava amata lietpratēji dalījās pieredzē, stāstos par savām prasmēm no skolas vecuma līdz šim brīdim, viņi visi kā viens mudināja jauniešus būt aktīviem, atbildīgiem, zinošiem, mērķtiecīgiem, veidojot savu Lielo (pieaugušo) Dzīvi.

Paldies visiem karjeras pedagogiem, direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, kas Karjeras nedēļas ietvaros skolas dzīvi veidoja radošu, krāsainu, bagātīgu. Šo pieredzi par naudu nevar nopirkt. Laiks un nesavtīga dalīšanās rosina domāt, kā būs ar mani, ko varu darīt ES! Paldies par darbu!

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvaldes karjeras izglītības metodiķe Ligita Millere

Iepriekšējais Notikusi Ogres novada izglītības darbinieku konference