Izglītības piedāvājums topošajiem vidusskolēniem Ogres novadā

Ogres novada Izglītības pārvalde martā organizē tikšanās, kurās izglītības pārvaldes pārstāvis kopā ar Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēm tiekas ar topošajiem 9.klašu absolventiem, lai informētu par vidējās izglītības piedāvājumu Ogres novadā, jauniešu iespējām un interešu izglītības un profesionālās ievirzes piedāvājumu topošajiem vidusskolēniem. Pēc katras tikšanās 9.klašu skolēni saņem izglītības pārvaldes sagatavoto bukletu par izglītības piedāvājumu topošajiem vidusskolēniem Ogres novadā.

Ar bukletu digitālā formātā var iepazīties šeit

Iepriekšējais Veiksmīgi noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Saules ritmi” 1. kārta