Date
07/04/2022
Time
10:00 - 14:00
Location
Ogre

14.10.2021. Ogres novada PII vadītāju vietnieku un metodiķu seminārs.

26.11., 03.12., 10.12. Kursi “Metodes un paņēmieni latviešu valodas pamatprasmju apguve kometencēs balstītā mācību procesā (12 st.)

Konsultācijas individuāli izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem

Previous Meistarklase Ogres novada logopēdiem “Valdemārskola” Jumpravas pagastā