Date
02/06/2022
Time
10:00 - 12:00
Location
Zoom

Diskutēsim par labās prakses piemēriem, kur starp pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām jau ir izveidota veiksmīga sadarbība.
Pārrunāsim ierosinājumus turpmākajai sadarbības organizēšanai.
Diskusijā piedalīsies ONIP metodiķe pirmsskolā Vita Kravale, ONIP metodiķe sākumskolā Ilze Ušpele, ONIP atbalsta jomas metodiķes – Daira Kristapsone (speciālais pedagogs), Renāte Ločmele (psihologs), Evija Lazdiņa (logopēds) un topošās Ogres novada izglītības iestāžu 1.klašu skolotājas.

Previous Profesionālās pilnveides kursi (3 st) kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas skolotājiem „Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstīta mācību satura apguvē kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas priekšmetos”