Date
03/03/2022
Time
10:00 - 13:00
Location
Ogre,Brīvības 15

03.03.2022. Profesionālās pilnveides kursi (Speciālā pedagoga izvērtējuma sagatavošana)

Previous Labās prakses piemēru seminārs Ogres novada speciālajiem pedagogiem ,,Skolēnu ar mācīšanās traucējumiem iekļaušana vispārējās izglītības iestādēs’’