Date
23/05/2022
Time
13:00 - 16:00
Location
Ogres Centrālā bibliotēka

            Laikā, kad pasaules skatieni pievērsti notikumiem pasaulē, sarunās arvien vairāk ienāk tēma par robežām, respektēšanu un cieņu, jo īpaši nozīmīgi akcentēt atšķirīgā mums apkārt pieņemšanu. Tādēļ izglītības iestādēs arvien biežāk gan ar bērniem, gan vecākiem, gan pedagogiem tiek runāts par aizspriedumu atmešanu – sākot jau ar cilvēku īpašību akceptēšanu ārējā veidolā, saskarsmes prasmēs un  dzīves skatījumā, psihiskajās norisēs un fiziskās atšķirībās un turpinot ar izglītojamo ar dažādām speciālajām vajadzībām iekļaušanu un atbalstu mācību procesā klasēs.

            Tādēļ Ogres novada Izglītības pārvaldes atbalsta jomu metodiķi aicina speciālos pedagogus, izglītības psihologus un skolu pārstāvjus 23.05.2022. laikā no plkst.13:00 līdz 16:00 Ogres Centrālās bibliotēkas telpās  uz informatīvi izglītojošu pasākumu “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”.

            Pasākumā plānots:

  •  neliela ekskursija jaunajā bibliotēkā
  • Rīgas 5.pamatskolas – attīstības centra pārstāvja prezentācija par projekta – programmas “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” mērķiem, izmantošanas iespējām darbā ar jauniešiem, lai veicinātu tolerances pret citādo veidošanos izglītojamo vidū.
  • filma “Modes skate”.

Pieteikšanās: https://forms.gle/WvNsUYhEr76rz3Cb7 līdz 19.05.2022.           

Sabiedrība esam mēs – tikai mēs varam veidot sabiedrību labāku katram no mums!

Renāte Ločmele
Ogres novada Izglītības pārvalde
izglītības metodiķe izglītības psiholoģijā

Previous Ogres novada pirmsskolas iestāžu sporta skolotāju seminārs