1.aprīļa joku diena Anekdošu virpulī

1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notika stāstnieku konkursa “Anekdošu virpulis 2024” fināls. Konkursa finālā šogad piedalījās 50 labākie jaunie jokotāji no visas Latvijas.
Pasākuma mērķis ir tradicionālās stāstīšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšana, pārmantošana un attīstība dialogā ar tradīciju.
Konkursu vērtēja eksperti, kuru pašu devums stāstniecības tradīciju apzināšanā un pārmantošanā ir nozīmīgs Latvijas kultūras kopainā: Guntis Pakalns, Inguna Radziņa, Dāvis Suharevskis, Iveta Irbe un Andrejs Svilāns.

Klausītāji izbaudīja 544 anekdotes. Konkursā piedalījās Ogres novada skolēni un ieguva dažādus titulus:
Līna Tūtāne (Lielvārdes pamatskola, 3.b klase, sk. Ilze Bērtulsone) – Ekselentā smīdinātāja, I pakāpes diploms;
Madara Kokina (Birzgales pamatskola, 4. klase, sk. Mārīte Petrovska) – Ekselentā smīdinātāja, I pakāpes diploms;
Olafs Logins (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 2. klase, sk. Judīte Vaivode) – Dižais smīdinātājs, I pakāpes diploms;
Leo Tūtāns (Lielvārdes pamatskola, 7.a klase, sk. Iveta Bite) – Dižais smīdinātājs, I pakāpes diploms;
Krišjānis Paura-Ozoliņš (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 4. klase, sk. Iveta Putniņa) – Lielais smīdinātājs, II pakāpes diploms.

Sirsnīgs paldies skolēniem, pedagogiem un vecākiem, kas atbalstīja un kopā bija šogad otrajās Lieldienās!
Lielvārdes pamatskolas skolotāja Iveta Bite

Iepriekšējais Izskanējis mazo mūzikas kolektīvu konkurss