http://jumpravasskola.lv/
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/valdemara-pamatskola

Vispārējās pamatizglītības programmas:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911

Profesionālās pamatizglītības programmu:

  • „Ēdināšanas pakalpojumi”, programmas kods 22811021;