http://www.taurupesskola.lv/
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/taurupes-pamatskola

Taurupes pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  1. Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
  2. Pamatizglītības programma (21011111)
  3.  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)

 

Filiāle: Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle

https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/taurupes-pamatskolas-mazozolu-filiale
epasts: mazozolusk@ogresnovads.lv
tālr.: +371 65031958
Jaunā skola”, Līčupe, Mazozolu pagasts

Filiāle: Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle

https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/taurupes-pamatskolas-mengeles-filiale
epasts: mengelessk@ogresnovads.lv
tālr.: +371 65029169
Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle, Meņģele

mengele_pamatsk

Skola Meņģelē, savas pastāvēšanas 140 gados, var lepoties ar lielu skaitu absolventu, kuru dzīves ceļa pamatos ieliktas noturīgas un kvalitatīvas zināšanas.
Jaunie meņģelieši ir rādījuši labas prasmes un zināšanas dažādos erudīcijas konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī visos laikos ir bijuši vareni dziedātāji, braši dejotāji, naski sportotāji un diži tautas tradīciju kopēji.
Meņģelē ir aizsācies starpskolu erudītu konkurss, kurā jau vairāk kā 10 gadus, regulāri piedalās piecu skolu komandas. Ar panākumiem esam varējuši piedalīties vairākās novadu un republikas olimpiādēs. Turklāt sporta un tautas tradīciju pasākumi vieno mazus, lielus un stiprina veselas ģimenes.