https://www.ogrespamatskola.lv/
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/ogres-centra-pamatskola

Ogres sākumskolai ir licencētas 2 izglītības programmas – pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) izglītības programma un speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, līdz ar to Ogres sākumskola var nodrošināt katram bērnam piemērotāko pedagoģiskās palīdzības veidu, kurš dotu vislabāko rezultātu bērna attīstībā un mācību darbā.

Ogres sākumskolas filozofijas stūrakmeņi – brīvība, izvēle, atbildība. Galvenais princips cilvēka tiesību cienīšana. Ļoti būtiska ir skolēnu atbildīga mācīšanās un atbildība par mācīšanos. Tad skolēns nav pasīvs vērotājs mācīšanās procesā, bet gan kļūst par aktīvu tā dalībnieku. Mācīšanās prakse, kas balstīta uz brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no nozīmīgākajām prasībām, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi. Skolā īpaša vērība tiek pievērsta mācīšanas un mācīšanās prasmju pilnveidei, lai skolēni būtu gatavi dzīves darbībai, kāda nepieciešama 21. gs.